De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is volop in beweging. Tijdens de derde en vierde commissievergaderingen op 16 en 20 september zijn 14 subsidieaanvragen gehonoreerd, met ambitieuze plannen gericht op kwetsbare ouderen. En heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport een wijziging in de SET doorgevoerd.


Kwetsbare ouderen

Uit de veertien gehonoreerde aanvragen blijkt dat innovatieclusters ambitieuze plannen hebben om e-health op te schalen in het zorgaanbod aan met name kwetsbare ouderen:

  • Zo werkt Stichting Amaris Zorggroep samen met Zilveren Kruis aan het opschalen van beeldzorgondersteuning aan ouderen in de regio’s Gooi & Vechtstreek en Eemland.
  • Heeft Zorggroep GKT in de regio in de regio Noord- en Midden Limburg de ambitie om in samenspraak met mantelzorgers en cliënten, waaronder ouderen met een lichte vorm van dementie, ondersteuning te bieden met zorgrobot Tessa.
  • Kan Stichting Wilgaerden samen met VGZ vooruit in de regio Noord Holland met het ontwikkelen van een platform waarmee een zelfstandig wonende oudere met één druk op de knop in contact komt met de zorg. E-health bevordert zo het gevoel van veiligheid en zorgt ervoor dat de oudere regie heeft en thuis kan blijven wonen.
  • En kan Stichting verbinden-met-zorg met name in de regio Rotterdam, ouderen met complexe zorg en zorgprofessionals in toenemende mate ondersteunen met hun e-health applicatie in de vorm van een persoonlijke digitale assistent.

Aanpassing regeling door VWS
In de SET s bepaald dat de kosten van aanschaf of lease van de e-health toepassing subsidiabel zijn, voor zover deze kosten niet hoger zijn dan 20% van de totale subsidiabele kosten. Tot nu toe werd hierbij een onderscheid gemaakt tussen kosten van de hardware (wel subsidiabel) en de kosten van bijbehorende diensten, zoals installatie, service en licenties/abonnementskosten voor het platform waarop de toepassing draait (niet subsidiabel). In de praktijk zijn deze kosten echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na verschillende reacties uit het veld, is dit aangepast en zijn beiden onderdelen subsidiabel.

Voor de volledige wijziging, zie bericht in de Staatscourant.

SET-up
Op donderdag 19 september kwamen de eerste vijf gehonoreerde innovatieclusters bijeen. Hiermee is ook het ondersteuningsprogramma SET-up van de Stimuleringsregeling E-health Thuis officieel van start. Op de website van VitaValley vindt u het verslag.

Aan de slag
Overweegt u een aanvraag voor de SET in te dienen? Dan raden wij u aan om eerst met de Quickscan van RVO uw plan kort toe te lichten. RVO.nl toetst samen met u of uw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. RVO.nl bekijkt dan samen met u of uw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. Als het nodig is, denken onze adviseurs met u mee en geven persoonlijk advies op maat.

Dit najaar organiseert ZonMw nog twee regionale SET informatiebijeenkomsten, in Noord-Brabant en Zeeland. Details hiervoor worden binnenkort gepubliceerd op de website.