Vitaal Thuis

Goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment is het uitgangspunt voor een goed, toegankelijk en betaalbaar zorgstelsel. Dankzij digitale zorg en e-health zijn tijd en plaats steeds vaker irrelevant waardoor de zorg zich kan verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer, en van instelling naar thuis.

 

Vitaal Thuis is een veldinitiatief van VitaValley waarin we sinds 2014 samenwerken aan de randvoorwaarden voor de grootschalige implementatie van bruikbare, betrouwbare en betaalbare ‘slimme zorg thuis’ oplossingen. Én aan de benodigde proces-, contract- en systeeminnovaties. Inmiddels werken ruim zestig partners uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen in de Vitaal Thuis coalitie samen.

Nieuws van Vitaal Thuis

Hoe contracteer je ziekenhuiszorg thuis? Lees de nieuwste versie van het ‘Stappenplan Contractering’

NIEUWS || Het contracteren van ‘ziekenhuiszorg thuis’ gaat niet vanzelf. Het verplaatsen van zorg naar

Verkenning landelijk programma fitheidsbevordering rondom operaties

In mei mochten we u berichten dat we met diverse partijen werkten aan de Health

Health Deal Prevalidatie

Een steeds grotere groep professionals en beleidsmakers ziet de potentie in van prevalidatie (ook wel

Bekijk al het nieuws van Vitaal Thuis

We werken in drie deelprogramma’s: Thuiszorgtechnologie, Ziekenhuiszorg Thuis en Samen in de wijk. De drie thema’s die we in elk van de subprogramma’s adresseren zijn: Structurele bekostiging, Normalisatie en Inbedding in de zorg. Het uiteindelijke doel hierbij is:

Grootschalige inzet van e-health, beschikbaar voor alle Nederlanders, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Recente resultaten zijn o.a.:

Over de Vitaal Thuis coalitie

Met meer dan 60 partners uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen gaan we samen voor ‘de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment’. We doorbreken barrières op praktijk- en systeemniveau voor structurele bekostiging, standaarden en inbedding in de zorg.

Kenmerken van de Vitaal Thuis coalitie zijn, oa.

  • de Vitaal Thuis coalitie is een niet-exclusieve en non-concurrentiële samenwerking;
  • de resultaten van de samenwerking worden publiekelijk gedeeld; het gezamenlijke doel is een zo groot mogelijke maatschappelijke impact;
  • alle partners in de coalitie dragen in kind en in cash bij aan de verdere ontwikkeling van Vitaal Thuis middels een partnerovereenkomst.

We leggen hierbij de verbinding met onder andere het SET-up programma, de Vliegwiel coalitie, en de het Slimme Zorg Thuis traject.