Better In, Better Out

Better in, Better out zal op systeemniveau zorgen dat patiënten voorafgaand aan een operatie aan hun gezondheid kunnen werken (better in), zodat zij de operatie beter doorstaan (better out), wat leidt tot meer kwaliteit van leven en minder zorgbehoefte. 

 

Momenteel treffen we de voorbereiding voor dit landelijke programma. We zijn hierover in overleg met VWS, patiëntenorganisaties, (academische) ziekenhuizen, kennisinstituten, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven. Door in een landelijke omgeving kennis te delen, beogen we een snellere groei van Better in Better out. Ook volgen we het inhoudelijk onderzoek en stellen we sociaaleconomische evaluaties op om zodoende in gesprek te zijn met alle partijen over duurzame bekostiging. Dit alles met als doel om patiënten fitter een operatie in de laten gaan, waardoor herstel achteraf sneller en beter is.