VitaValley lanceerde in november 2013 het eerste platform voor de co-creatie van zorginnovaties in Nederland. Inmiddels staan er 27 ideeën voor verbeteringen in de zorg op het platform. Hebben zich meer dan 200 mensen aangemeld die een bijdrage willen leveren. En komen ook de reacties op gang. Hieronder de meest besproken innovaties.

Meest besproken zorginnovaties:

Luchtwegportaal – Een web-based applicatie en persoonlijk portaal met internationaal gestandaardiseerde vragenlijsten voor kinderen met luchtwegklachten en allergie.

ReAAl – Zelfredzaamheid van de burger vergroten door middel van ICT toepassingen.

BLink – Een beslissingsondersteunend systeem voor diabetespatiënten met een insulinepen. Het is een keten van bloedsuikermeter, smartphone-apps en persoonlijk gezondheidsdossier, te koppelen aan het elektronisch patiëntendossier.

Thuisbewaking zwangeren – Zwangere vrouwen met een medisch risico en hun ongeboren baby(‘s) worden vanuit het ziekenhuis draadloos via internet thuis bewaakt m.b.v. geavanceerde apparatuur: de Sense4Baby, i.p.v. langdurige ziekenhuisopname.

PsyNet – Is gestoeld op een unieke organisatie van zorg rondom de (chronisch) psychiatrisch patiënt, mantelzorger en huisarts door een team van zorgaanbieders uit diverse disciplines (bijv. psychiater, apotheker en maatschappelijk werk). Spil hierin is een digitaal platform waarop patiënt en behandelaars informatie delen en met elkaar communiceren.

DoSocial – DoSocial is een initiatief dat zich ten doel heeft gesteld sociale initiatieven in en buiten de zorg te realiseren. DoSocial biedt haar kennis, creativiteit, netwerk en hart aan om de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen structureel te verbeteren.

In-Balanz – Eerste digitale Adem Coach App van Nederland genomineerd voor de Health Award.


De komende maanden werken we hard aan de verdere ontwikkeling van de website. Ook de samenwerking met partijen die iets willen inbrengen (inhoudelijk, ondersteunend of financieel) heeft onze aandacht en wordt steeds concreter. Hierover binnenkort meer.

Ook geïnteresseerd in wat Zorginnovatie.nl voor u kan betekenen? Kijk op www.zorginnovatie.nl of neem contact op met Wilco Schuttelaar (wschuttelaar@vitavalley.nl).