Vitaal thuis leven in eigen wijk. Goed verzorgd, veilig sociaal, betekenisvol en vitaal. Op donderdagmiddag 7 juni start de Vitaal Thuis in de Wijk coalitie. Deze middag komen verschillende stakeholders en deelnemers van het Vitaal Thuis programma samen om onderling de verbinding te leggen rondom het thema vitaal thuis leven in eigen wijk. Meld u nu aan!

Kort over Vitaal Thuis in de Wijk

Vitaal thuis leven in eigen wijk is dankzij o.a. ICT, e-health en verduurzaming van de gebouwde omgeving vaker mogelijk. De zorg kan zich verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer. En van verzorgings- of verpleeghuis naar thuis, in eigen wijk. Langer thuis wonen, met zorg en ondersteuning eigen vertrouwde omgeving, sluit aan bij wat mensen kunnen en willen. Het draagt bij aan eigen regie, zelfredzaamheid en ‘samenredzaamheid’. Deze wijk moet dan echter wel ‘levensloopbehendig’ zijn. Met ons nieuwe programma zetten we samen in op vitaal thuis leven in eigen wijk, specifiek gericht op mensen met een beperking en/of een zorgvraag. Hierbij is met name het groeiende aantal ouderen een doelgroep. We richten ons specifiek op de samenhang van de kwaliteit van de gebouwde omgeving met slimme ICT en e-health.

VitaValley heeft samen met Stroomversnelling het initiatief genomen voor programma ‘Vitaal Thuis in de wijk’, waarin we met alle stakeholders de krachten bundelen. In de startnotitie leest u meer over het nieuwe programma.

Het programma op 7 juni

De startbijeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen. Zowel op landelijk als regionaal niveau geven experts hun visie op vitaal thuis leven in de wijk. Eén van de sprekers is Claudia Laumans, projectleider van Prijsvraag WHO CARES. Vervolgens gaat de zaal aan de slag met drie imaginaire ‘vita’-wijken. In groepen wordt gebrainstormd over behoeften, knelpunten en innovaties voor de ‘gezonde wijk’ aan de hand van de definitie van het Instituut voor Positieve Gezondheid (IPH). Tijdens de pitches van deze ‘vita’-wijken tekent visueel storyteller Anabella Meijer mee. Zo brengen we in beeld hoe de gezonde wijken van de toekomst eruit zouden moeten zien. We sluiten af met de vertaling van de casussen naar de huidige praktijk. Wat is de overkoepelende visie, waar liggen de behoeften, wat zijn de knelpunten? Uiteraard krijgt u ook alles te horen over de invulling van het programma Vitaal Thuis in de Wijk en hoe u mee kunt doen.

De bijeenkomst vindt plaats op Landgoed Groot Zonneoord in Ede. Geïnteresseerd? Meld u dan voor 30 mei aan via deze link.