Op donderdag 17 december kwamen de kwartiermakers van 2diabeat bijeen in een startsessie om de opmars van diabetes type 2 in de Arnhemse wijk Geitenkamp te stoppen. De sessie was het startschot van een reeks lokale implementaties van de 2diabeat aanpak. De professionals uit de Arnhem en omgeving gaan in het nieuwe jaar samen met de inwoners van deze wijk enthousiast met elkaar aan de slag.

In 2021 en daarna zullen er stap voor stap meer lokale coalities uitgenodigd worden om te starten met de implementatie van 2diabeat.

Over 2diabeat
In Nederland is steeds meer aandacht voor een gezondere leefstijl. Inmiddels zijn er al de nodige Ieefstijlinterventies voorhanden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Door vergrijzing en een ongezonde leefstijl krijgen steeds meer mensen in Nederland te maken met diabetes type 2. Deze aandoening heeft veel impact op de kwaliteit van leven én zorgt voor een toename van zorgkosten. 

Er is meer nodig om de opmars van diabetes type 2 in Nederland te remmen. Deze opgave vraagt om het samenbrengen van kennis en ervaring vanuit een breed perspectief, om op een slimme manier tot een versnelling en verbetering van de aanpak te komen. Het realiseren van een trendbreuk in de toename van diabetes type 2 is een complexe opgave en vraagt om een landelijke samenwerking. Daarom is in oktober 2019, als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, het meerjarig programma 2diabeat is gestart. 2diabeat brengt direct betrokken mensen en partijen bij elkaar zodat de aanwezige kennis, expertise en ervaring gedeeld, benut en verrijkt wordt.

Deze lokale ervaringen worden uitgewisseld in een landelijk leer- en innovatienetwerk en brengen mensen bij elkaar die samen het verschil kunnen en willen maken.

2diabeat in de wijk: doet u mee?
Het programma 2diabeat is geïnitieerd door het diabetesveld en door de regering opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord. Het doel is om een trendbreuk te realiseren in de groei van het aantal mensen met diabetes type 2. Gesterkt door het enthousiasme en de support van vele experts, ervaringsdeskundigen en professionals, gaan we verder. Na de startsessie in de Arnhemse wijk Geitenkamp afgelopen 17 december, gaan we in 2021 verder met andere lokale verkenningen. Dat kan ook in uw omgeving.

Bent u als wijkorganisatie al actief bezig met leefstijlinterventies of heeft u vergevorderde plannen samen met anderen? Kortom, doet u mee? Stuur een mail naar secretariaat@2diabeat.nl en schrijf bij uw aanvraag in het kort hoe uw lokale samenwerkingsverband er uit ziet, welke ambities ze heeft en hoe u wilt gaan samenwerken met 2diabeat. Voor meer informatie, zie ook: www.2diabeat.nl. Op deze site kunt u ook de aanpak van 2diabeat downloaden.