Thuis voor iedereen

Accolade Zorggroep zet zich in voor christelijke zorg. We laten ons inspireren door de Bijbel. Dat ziet u terug in liefde en respect voor de ander. Al onze medewerkers werken vanuit die christelijke overtuiging. Cliënten die zich daarbij thuis voelen, of ze nu gelovig zijn of niet, zijn bij Accolade van harte welkom

Op drie locaties (Arendshorst/Assen, d’Amandelboom/Bilthoven, De Wijngaard/Bosch en Duin) ondersteunt Accolade ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Rondom deze locaties wordt ook thuiszorg geboden. Een vierde locatie (Buitengewoon Zorgzaam/Amersfoort-Vathorst) is in aanbouw. Accolade heeft ook een woonvoorziening met dagbesteding voor volwassen met niet-aangeboren hersenletsel, nu nog in De Kuip/Bosch en Duin. Begin 2016 in Buitengewoon Zorgzaam.

Accolade vindt het belangrijk dat voor ouderen die dat willen, christelijke zorg beschikbaar is. Daarom faciliteert Accolade zorgcoöperaties van kleine christelijke huizen. En als dat nodig is voor instandhouding van een christelijke voorziening, onderzoekt Accolade of overname mogelijk is. De strategie van Accolade is, samen met partners, versterken en zo mogelijk uitbreiden van christelijke zorg.