ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Onze ruim 400 leden leveren producten en diensten aan ongeveer twee miljoen cliënten. Daarmee zijn wij een belangrijke speler in het zorgveld en bovendien een van de grootste werkgeversorganisaties in Nederland. Bij de leden werken ruim 420.000 medewerkers. De branche heeft daarmee ook een grote maatschappelijke waarde.

Ondernemerschap
Onze leden zijn ondernemers in de zorg. Om te kunnen ondernemen is ruimte nodig: om te experimenteren, te vernieuwen en te verbeteren. Het is de taak van ActiZ om daarvoor goede randvoorwaarden te scheppen.

Cliënt centraal
De cliënt staat centraal in ons beleid. Wij scheppen kaders voor zorg en dienstverlening van goede kwaliteit die maximaal aansluit bij de vraag van de cliënt. Onze leden zijn transparant over hun diensten en de kwaliteit van zorg en ActiZ helpt hen daarbij.