In de maand november start een pilot met de Persoonlijke Gezondheidscheck in de wijk Schothorst in Amersfoort. De pilot maakt deel uit van ons project preventie met e-health voor achterstandsgroepen en is onderdeel van ons programma Vitaal Leven. Het is de eerste regio-pilot die van start gaat in een reeks van soortgelijke experimenten. Het Erasmus UMC voert een begeleidend evaluatieonderzoek uit.

Waarom?
Mensen met een lager inkomen leven over het algemeen langer in ongezondheid en gaan eerder dood. Dit heeft verschillende oorzaken. Één van de oorzaken is onvoldoende besef van de eigen gezondheid. Daarnaast beschikken mensen met een lager inkomen vaak over beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Ze maken over het algemeen minder gezonde keuzes en gezond voedsel is vaak duurder.
Om hier verandering in te brengen doet De Gezonde Wijk Schothorst mee aan de Persoonlijke Gezondheidscheck pilot van VitaValley en Pharos.

Wat?
&niped heeft met behulp van Pharos stappen gezet om de Persoonlijke Gezondheidscheck geschikt te maken voor iedereen. De persoonlijke gezondheidscheck is bedoeld om mensen inzicht te geven in hun eigen gezondheid. Daarnaast geeft de check tips om gezond gedrag te stimuleren.
In samenwerking met Apotheek Orion en onder begeleiding van de GGDru wordt de Persoonlijke Gezondheidscheck gratis aangeboden aan bewoners in de wijk Schothorst.

Waar?
De pilot start bij en in samenwerking met de Voedselbank. Daar wordt de check een aantal weken achter elkaar aangeboden aan bezoekers uit de wijk Schothorst.
Wanneer uit de check verwijzingen volgen, wordt men verwezen naar aanbieders in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan de buurtsportcoach of een diëtist, maar dit kan ook via welzijn een verwijzing op recept naar het wijkteam zijn of in het geval van ernstige zorgen naar de huisarts.

Hoe?
In samenwerking met studenten van de HU kunnen mensen de test invullen en worden diverse metingen gedaan. Op basis daarvan produceert de check een advies, dat ter plekke met de apotheker van Apotheek Orion kan worden besproken indien de invuller dit wil.
De apotheker adviseert en verwijst de persoon afhankelijk van het advies door naar huisarts, sport en/of welzijn. Hiervoor kan in overleg met de persoon het welzijnsrecept gebruikt worden met de mogelijkheid tot een ‘warme verwijzing’. Een maatschappelijk dienstverlener neemt dan contact op om de mogelijkheden en de belemmeringen in kaart te brengen en tot een vervolg te komen.

Meer weten over de pilot? Neem dan contact op met:
Eline Heemskerk, Pharos
tel: 0302349800
Marja van Rooijen, Gezonde Wijk Schothorst, Zielhorst, de Hoef
tel: 0623413431