ANBO is met ruim 180.000 leden de grootste belangenorganisatie voor senioren. ANBO is een onafhankelijke vereniging en maakhttp://2022.vitavalley.nl/uncategorized/anbo/?preview=truet zich in politiek Den Haag en in de gemeenten sterk voor goed beleid op de terreinen zorg, inkomen, wonen en mobiliteit en participatie.

Visie
ANBO gelooft in een maatschappij, waarin een ieder blijvend, volwaardig kan participeren en waarin een ieders waarde en kwaliteiten blijvend worden erkend en benut. ANBO gelooft in solidariteit. Ouderenbeleid moet daarom altijd integraal verweven zijn en niet ten koste gaan van de belangen van andere groepen.

Missie
ANBO wil de belangenbehartiger zijn voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland. ANBO zet zich in voor het behoud en verbetering van kwaliteit van leven voor de huidige en toekomstige generaties senioren met de nadruk op emancipatie, participatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid.
ANBO draagt bij aan sociale veranderingen en biedt toegevoegde waarde aan het leven van haar (potentiële) leden door het bieden van individuele en collectieve belangenbehartiging, betrouwbare en deskundige informatie, diensten, ledenvoordelen en services.