Bussum, 7 oktober 2014 – De Nierstichting heeft samen met nierpatiënten en zorgprofessionals de app Coach4Life ontwikkeld. Coach4Life ondersteunt patiënten met chronische nierschade om gezond te leven en zo mogelijk de verergering van nierschade te remmen. Ontwikkeling van de app was mogelijk dankzij een schenking van de VriendenLoterij. Coach4life is gratis te downloaden op smartphone en tablet.

Om de achteruitgang van nierschade te remmen en lichamelijke klachten te verminderen, is het belangrijk dat patiënten met chronische nierschade zo vroeg mogelijk in actie komen. Gezonde eet- en beweeggewoonten, en strikt de voorgeschreven medicatie innemen blijken effectief, maar lastig te realiseren. Het ontbreekt vaak aan kennis, motivatie en zelfvertrouwen. Daarbij helpt Coach4Life.

Coach4Life bevat spelelementen die patiënten op een positieve en aantrekkelijke manier motiveren om verbeteringen in hun dagelijks leven te realiseren. Centraal in Coach4Life staan persoonlijke doelen die patiënten zelf bepalen en invullen, om er vervolgens in het echte leven daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Meer bewegen, medicijnen tijdig innemen, vaker ontspannen, sociale activiteiten ondernemen. Alles kan.

Patiënten, zorgprofessionals en game experts hebben intensief samengewerkt bij de ontwikkeling van Coach4Life. Coach4Life is gebouwd door Little Chicken Game Company en het Center for Applied Games. Beide partijen hebben veel expertise en ervaring met het ontwikkelen van apps en games, zowel binnen als buiten de gezondheidszorg. Vital Innovators begeleidt de ontwikkeling en implementatie van Coach4Life.

Veelbelovend
Het toevoegen van spelelementen aan Coach4Life biedt mogelijkheden om mensen actief en op een onbewuste/intuïtieve en aantrekkelijke manier te laten leren en nieuw gedrag (risicoloos) te verkennen. Er zijn hier al veelbelovende resultaten mee behaald op het terrein van pijnbestrijding, therapietrouw en revalidatie. Voor de ontwikkeling van Coach4life is gebruik gemaakt van beschikbare wetenschappelijke inzichten. Zo is Coach4Life gebaseerd op principes van gedragsverandering. De Nierstichting gaat de gebruikerservaringen van Coach4life monitoren en onderzoek doen naar de effecten op gedrag en gezondheid.

Coach4Life is onderdeel van een breder programma van de Nierstichting dat gericht is op ondersteuning van nierpatiënten in het dagelijks leven: Zelfmanagement. Met dit programma helpt de Nierstichting nierpatiënten om zo veel mogelijk zelf de regie te houden over het eigen leven en de behandeling van de nierziekte. De Nierstichting ontwikkelde hiervoor eerder onder meer www.mijnnierinzicht.nl, een groepstraining, een zelfzorggids en nu dus de app Coach4Life.

Steeds meer chronische nierschade
Ruim 60.000 mensen in Nederland hebben ernstige chronische nierschade. Bijna een miljoen mensen loopt hier risico op. Nierschade is onomkeerbaar en verergert na verloop van tijd. Mede door de vergrijzing en door een ongezonde leefstijl, komt chronische nierschade in de toekomst steeds vaker voor.

Lancering tijdens Nederlandse Nierdag
Coach4Life is op 4 oktober officieel gelanceerd tijdens de Nederlandse Nierdag in Lunteren en is sindsdien ook gratis te downloaden in de App Store en de Play Store. De Nierstichting heeft de ambitie Coach4life in 2015 door te ontwikkelen en tevens geschikt te maken voor gebruik bij andere chronische aandoeningen. De introductiefilm over Coach4Life is te vinden op www.coach4life.nu