ASVZ is een organisatie die zorg-en dienstverlening biedt aan ruim 5100 mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuid-Holland zuid en West Brabant. Haar activiteiten zijn te onderscheiden in verblijf, verblijf met behandeling en extramurale activiteiten (dagbesteding, ambulante dienstverlening).
ASVZ wil kwaliteitszorg bieden. Een goede relatie met de cliënt en zijn of haar familie staat daarom voorop. We blijven altijd in gesprek over elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. Dat is de basis van betrokken en persoonlijke zorg- en dienstverlening.

ASVZ is een gezonde organisatie, zowel financieel als zorginhoudelijk, met een hoge score waar het cliënt- en medewerkerstevredenheid betreft.
ASVZ is een innovatieve organisatie met een landelijke en zelfs internationale uitstraling op het gebied van zorginhoudelijke onderwerpen. Zowel voor de ‘Koffer Kinderen waar kies ik voor?’ Als voor het Triple-C behandelmodel is de Gehandicaptenzorgprijs Nederland van de VGN ontvangen.