Vanuit ondersteuningsprogramma SET-up heeft VitaValley in samenwerking VWS, RVO en ZonMw een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ ingericht.

Dit is een leernetwerk en toolkit voor het snel en toekomstbestendig implementeren van beeldschermzorg door zorg- en welzijnsorganisaties. Er zijn momenteel grote uitdagingen om beeldschermzorg op grote schaal werkend achter de voordeur te krijgen, bij mensen die dat nodig hebben. Bovendien moeten we voorkomen dat nu, in tijden van nood, ad hoc oplossingen worden geïmplementeerd die na de crisis niet te bestendigen zijn.

In de Fasttrack Beeldschermzorg delen we daarom kennis en ontwikkelen we praktische instrumenten voor organisatie, inrichting, gebruik en training.

Zodat dit leidt tot beter en sneller implementeren van beeldschermzorg: bruikbaar, betrouwbaar en betaalbaar. Nu en in de toekomst.