INTERVIEW || Drie jaar geleden werd NiceDay opgericht, waarmee een nieuwe aanpak voor persoonlijke online behandelingen binnen de Gespecialiseerde- en Basis GGZ mogelijk werd. Wat begon als ‘simpelweg’ nieuwe technologie, mondde uit in een eigentijdse werkwijze die naast techniek ook een nieuwe manier van behandelen en bekostiging creëerde. Managing director Jan Peter Larsen vertelt aan VitaValley over de NiceDay-filosofie en de geleerde lessen van de afgelopen drie jaar.

“NiceDay is van oorsprong een technologiepartij. Ook wij begonnen met een poging om allerlei mooie innovaties toe te passen in de bestaande GGZ. De resultaten daarvan waren bedroevend. Pre-corona deden de meeste GGZ-instellingen al wel iets met e-health, maar maakten slecht één tot twee procent van de cliënten daar gebruik van. “Die cijfers zagen we bij ons ook terug, erg frustrerend”, zegt Larsen.

Larsen en zijn team analyseren hoe disruptie in de andere branches plaatsvindt. Hoe technologie partijen als Spotify en Uber op bepaalde plekken de gevestigde orde overslaan om diensten direct aan de consument te leveren, maar dan beter, sneller en efficiënter. “Zo moeten we ook naar de zorg kijken, besloten wij. We moeten de gehele dienst leveren, in plaats van technologie tegen de gevestigde organisatie en structuur aan willen bouwen. We moeten niet kijken: hoe doen we het nu en hoe kan dat digitaal? Maar: wat werkt evidence based en hoe kunnen we technologie inzetten om dat te versterken?”

 

Een andere manier van werken
Cognitieve gedragstherapie is daar volgens Larsen een goed voorbeeld van. Uit onderzoek blijkt dat positieve bekrachtiging dicht op het gedrag, een compliment, vraag of feedback op een oefening, veel effectiever is dan die bekrachtiging twee weken later in een klinische setting buiten de context. “Waarom is de zorg daar dan niet veel meer op ingericht? Technologie biedt de mogelijkheid om veel meer volgens de bewezen principes van cognitieve gedragstherapie te werken. Wij geloven dat we toe moeten naar ondersteuning op momenten dat het er toe doet.”

Als je zorg op die manier wilt leveren, dan is dat niet alleen een technische aanpassing. Dan moet de manier van werken van de behandelaar namelijk ook veranderen. “Het werkt niet als jij een wachtkamer vol hebt zitten en ondertussen ook feedback moet geven op cliënten die je niet fysiek ziet. De dagindeling moet flexibeler en moet ruimte bieden om gedurende de dag die ondersteuning op afstand te bieden. Om dat mogelijk te maken, is een volledig nieuwe manier van werken nodig. Maar een nieuwe manier van werken is lastig te combineren binnen een bestaande manier van werken. Daarom hebben we gezegd: we gaan met dedicated teams binnen de organisatie die nieuwe manier van werken opzetten.”

 

Experimentele betaaltitel
Technologie en een nieuwe werkvorm zijn daarmee getackeld, maar bekostiging is ook een klassieke bottleneck van innovatie. Ook daar vond NiceDay een passende oplossing in de vorm van een aparte financieringsvorm voor. Larsen: “Je kunt niet al die losse feedbackmomenten met cliënten als losse contactmomenten in het EPD zetten. We hebben een experimentele NZa-titel, waarmee de vergoeding op een andere manier is geregeld.”

Hoe werkt die experimentele NZa-titel? “De NZa titel helpt om de nieuwe manier van werken, waarbij juist veel aandacht is voor communicatie en ondersteuning tussen vaste contactmomenten in, mogelijk te maken. Door deze kortere contactmomenten als een vaste opslag te kunnen administreren, kunnen we voorkomen dat deze werkwijze juist tot meer overhead leidt. Voor behandelaren betekent dit de mogelijkheid om met meer flexibiliteit in hun dagindeling hun patiënten te kunnen ondersteunen. Deze NZa titel kan na evaluatie mogelijk een vast onderdeel van GGZ financiering in Nederland worden. We kijken samen met alle betrokken partijen op dit moment ook hoe het zich verhoudt tot de nieuwe bekostigingsstructuur die in 2022 in Nederland wordt geïmplementeerd.”

 

Opschalen met dedicated teams
In 2018 vinden de eerste behandelingen binnen de NiceDay filosofie plaats. “Dat ging niet alleen om de behandeling, maar ook om de nieuwe manier van werken en bekostiging. Daarmee waren we aanzienlijk anders dan andere e-health toepassingen, omdat het niet alleen om nieuwe techniek gaat maar om een totaal concept. Daarin hadden we wel wat te bewijzen”, vertelt Larsen. “We moesten destijds mensen echt nog overtuigen dat online behandelen niet inferieur is. Er bestond nog altijd een beeld dat digitale zorg alleen is voor mensen met lichte klachten, dat je als het ware wordt ‘afgescheept’ met online zorg. Wij geloven dat het een volwaardige, misschien zelfs wel betere, manier van zorg verlenen is. Wij hebben ons vanaf het begin dus ook niet alleen op de Generalistische Basis GGZ, maar ook op Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) gericht. Sterker nog, wij geloven juist dat met zwaardere klachten het waardevol is dat je een therapeut altijd in de buurt hebt.”

In 2019 schaalt NiceDay op naar zeven teams door heel Nederland die volgens de NiceDay fiIosofie. In 2019 werden er zo’n 2000 cliënten volledig online behandeld. “Bij PsyQ, een van de partners waar we met een dedicated team aan de slag zijn gegaan, werd dertig procent van de mensen met depressie- of angstklachten online behandeld. Niet die 1 of 2 procent van eerst.” NiceDay helpt GGZ-instellingen om deze dedicated teams op te zetten. De psychologen horen bij de GGZ-instelling, zij leveren de zorg, maar NiceDay begeleidt de teams met behandelprotocollen, biedt cursussen en ondersteuning bij technologie en implementatie. Waarom is er voor deze werkwijze gekozen? “Het uitgangspunt is dat je dit moet doen met mensen die het willen. Traditioneel gezien begin je met implementatie vaak op een bepaalde locatie of met een bepaalde doelgroep. Wij vinden dat geen goed idee, want dan heb je er ook mensen tussen die het niet willen proberen of niet overtuigd zijn van de innovatie. Wij geloven meer in een olievlek, succes creëren met mensen die het wel zien zitten en het zo laten groeien. Bij GGZ-instellingen waarmee we werken wordt een vacature open gezet die zowel binnenshuis gevuld mag worden, als met nieuwe behandelaren van buitenaf. Het belangrijkste is dat de keuze om op deze manier te werken bewust wordt gemaakt.”

 

Voordelen voor behandelaren en cliënten
Wat Larsen merkt is dat met name de vrijheid veel behandelaren aanspreekt. “GGZ is doorgaans heel straks georganiseerd, met nadruk op productiviteit. Wij brengen veel autonomie terug bij de behandelaar: ze zijn vrij om hun consulten juist in de avond of het weekend aan te bieden als dat beter past en cliënten dat ook prettig vinden. Het is geen vereiste om fysiek ergens te zijn, je hoeft niet eens in Nederland te wonen. Het is niet ongebruikelijk dat mensen in onze teams wel als Nederlandse psycholoog werken, maar in het buitenland wonen.”

NiceDay is geen callcenter dat 24/7 psychologische zorg biedt, benadrukt Larsen. “Natuurlijk is er bij een crisis een infrastructuur om op terug te vallen, maar het draait bij ons vooral om de persoonlijke relatie tussen de behandelaar en de cliënt. Als je met NiceDay aan de slag gaat, download je de app op je telefoon en link je met je therapeut. Vanaf dat moment heb je – net zoals je via WhatsApp met vrienden of familie praat – een mogelijkheid om contact te hebben met je behandelaar. Via chat of (video)bellen. De behandelaar kijkt daarnaast mee wat je registreert. Dat is een heel andere ervaring dan een keer in de twee weken een sessie hebben.”

 

Blended care als nieuwe normaal
In 2020 heeft corona ook op NiceDay veel invloed. Wat de online GGZ-aanbieder met name ziet is dat de organisaties waar al dedicated NiceDay teams zijn, er nu ook door de ‘reguliere’ teams meer online wordt behandeld. “We behandelden in totaal zo’n 35.000 patiënten online. Niet alleen met onze dedicated, getrainde teams, maar ook met bestaande teams die nu blended care boden. Het was mooi om te zien dat dat kon, maar we liepen ook tegen allerlei uitdagingen aan die we met onze dedicated teams hadden omzeild. Financiering, acceptatie, teams, werkwijze etc. Dat was een uitdaging. We zien inmiddels dat er ook in de reguliere teams steeds meer principes van onze filosofie worden overgenomen. Naast de technologie ook de flexibele manier van werken, meer meekijken naar gedrag, meer actieve registratie en participatie door cliënten.”

Larsen is naar eigen zeggen benieuwd in hoeverre blended care het nieuwe normaal blijft na corona. “Hoewel we drie jaar geleden begonnen met heel duidelijk eigen, dedicated teams, heeft het afgelopen jaar ons laten zien dat dat geen vereiste. Je loopt tegen andere uitdagingen aan, maar die blijken in de praktijk wel te overwinnen. Ik denk dat veel meer behandelaren de toegevoegde waarde van blended care hebben ervaren. Daar ben ik blij om. We moeten stoppen met innovatie te zien als het digitaliseren van de huidige manier van werken, maar we moeten gebruik maken van de kracht en mogelijkheden van technologie om behandelingen effectiever, persoonlijker, én efficiënter te maken op basis van bewezen inzichten uit de wetenschap.”

 

Meer weten?

Lees hier ook het eerdere praktijkvoorbeeld van PsyQ waarin zij NiceDay inzetten als digitale poli. In het praktijkvoorbeeld delen zij hun aanpak, ervaringen en lessons learned.