De digitale zorgdienst BeterDichtbij is vanaf nu beschikbaar voor alle zorgorganisaties in Nederland. Hiermee wordt het in alle regio’s in Nederland mogelijk om de digitale dienst in te zetten voor eenvoudig en veilig contact met inwoners en patiënten in de eigen regio. BeterDichtbij wordt per 1 januari 2018 een zelfstandig bedrijf en richt zich met een eigen team op de doorontwikkeling en versnelde uitrol in Nederland.

De huidige initiatiefnemers van BeterDichtbij, de 30 regionale ziekenhuizen die lid zijn van de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), hebben ingestemd met de oprichting van dit nieuwe bedrijf. Hiermee wordt de dienst BeterDichtbij, gestart eind 2016, beschikbaar voor alle zorgorganisaties in Nederland.

Ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en GGZ-instellingen, maar ook bijvoorbeeld eerstelijns psychologen en -verloskundigen kunnen nu deelnemen aan het BeterDichtbij concept, een initiatief van voor en door de zorgsector zelf. 

“De verzelfstandiging van BeterDichtbij laat onze ambitie en lef zien. We nemen als regionale ziekenhuizen het voortouw om deze mooie dienst niet alleen voor onze eigen patiënten en ziekenhuizen beschikbaar te stellen, maar voor alle patiënten en alle andere zorgorganisaties en -praktijken in Nederland,” aldus Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van de SAZ.