NIEUWS || “Door ‘doen’, successen, falen, gesprekken met professionals en blijvend evalueren zijn we tot de juiste richting voor onze blended care gekomen. Althans, dat denken we nu. We geloven dat dit een continu proces zal zijn”, schrijft Incluzio in hun ervaringsrapport over slimme digitale oplossingen in het sociaal domein. Projectmanager Ryan Esser vertelt in dit interview over de inzet van technologie bij Incluzio en de geleerde lessen van dit SET-up project in het sociaal domein.

 

Incluzio is een organisatie actief in het sociaal domein in tientallen gemeenten in Nederland.
“We willen een doorslaggevende bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en van betekenis is”, vertelt projectmanager Ryan Esser. “Dat gebeurt bij Incluzio op allerlei manieren. Van de inzet van wijkteams tot thuishulp en van welzijnswerk tot zorg op afstand. Door een andere aanpak krijgen meer mensen betere ondersteuning, met minder overheidsgeld.”

 

E-health is een middel, nooit het doel
Een paar jaar geleden besloot Incluzio een visie te schrijven op de benodigde veranderingen in het sociaal domein. “Gezien de uitdagingen moeten we het werk anders organiseren, dus zijn we ook gaan kijken wat onze mogelijkheden zijn m.b.t. e-health”, vertelt Esser. “Tijdens het ontwikkelen van die visie hebben we meerdere pilots gedaan op de werkvloer. Tijdens COVID maakten we gebruik van verschillende, maar ook versnipperde, tools om onze ondersteuning en begeleiding te kunnen blijven verlenen. Daardoor merkten we al snel: als we echt een beweging op gang willen brengen in de organisatie, moeten we het groter aanpakken. De visie werd opnieuw geformuleerd, waarbij vragen als ‘Wat sluit aan bij de doelgroep?, ‘Wat sluit aan bij de medewerkers?’ en ‘Hoe schalen we op?’ werden meegenomen. In het kort komt onze visie erop neer dat wij geloven in de combinatie van fysieke én online ondersteuning.

 

Gezondeboel
Door de inzet van e-health worden bestaande processen aangepast en ‘blended’ ingericht. Belangrijk is daarbij dat e-health geen doel is, maar slechts het middel of tool. Voor Incluzio zijn die doelen: effectievere, efficiëntere maar vooral (kwalitatief) betere hulp bieden. En, zorgen dat de inwoner zelf meer in de regie komt, legt de projectmanager uit.

Op het gebied van e-health valt veel te kiezen. Bij Incluzio valt de keuze uiteindelijk op Gezondeboel. Gezondeboel is een online platform waarop specifieke programma’s per hulpvraag staan die de inwoner zelfstandig, eventueel met behulp van de professional of gezamenlijk met andere inwoners, kan maken. Professionals monitoren de voortgang en voeren hier het gesprek over met de inwoner. Verder bevat Gezondeboel een dagboekfunctionaliteit en de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten.

 

Ondersteunend in het werk
Veel andere e-health toepassingen werden met weerstand ontvangen – want lastig, uitdagend, niet prettig werken – maar Gezondeboel zorgde direct voor enthousiaste reacties, vertelt Esser. “Natuurlijk moet je het even uitleggen en een keertje laten zien, maar daarna zijn professionals vaak enthousiast.”

Waar komt dat enthousiasme over Gezondeboel vandaan, volgens hem? “Dit platform sluit echt aan bij het werk. Onze medewerkers willen mensen ondersteunen en begeleiden en zoeken daarbij altijd naar de beste manier om dit werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

biedt content die ingezet kan worden bij de cliënt en helpt daarmee de professionals in zijn of haar werk. Het helpt daarnaast om een kop en een staart te vinden in het ondersteuningstraject, wat weer positieve impact heeft op onze effectiviteit.”

Ook de reacties van cliënten zijn positief, vertelt Esser. Zo deelt één van de klanten van Incluzio dat het voor haar veel waarde heeft om de programma’s uit Gezondeboel te volgen. “Ik leer mezelf beter kennen en je krijgt erkenning voor je problemen. Je bent niet de enige, er zijn meer mensen. Ik vind het daarnaast leuk om te doen.”

 

Blended care tenzij
Inmiddels is blended care vaak de reguliere vorm van ondersteuning bij Incluzio. Er werken al meer dan 200 professionals blended met behulp van Gezondeboel. Komend jaar worden er volgens Esser nog eens honderden collega’s opgeleid in de nieuwe manier van blended werken – met als hulpmiddel Gezondeboel. “De autonomie ligt bij de professional en de cliënt staat daarbij centraal. Wel hebben we als organisatie uitgesproken dat we blended werken, tenzij dit niet lukt. Het moet standaard als optie worden overwogen, maar het is geen verplichting als de inwoner niet wil of kan.”

 

Tijd als grootste uitdaging
Wat ervaart de projectleider als de grootste uitdaging in dit project? “Tijd. Je moet de tijd vinden om mensen goed op te leiden om met Gezondeboel te laten werken én zorgen dat men deze urgentie voelt. Wat bij ons goed werkte was een e-learning die we samen met Gezondeboel hebben ontwikkeld. Daarin worden medewerkers aan de hand meegenomen door het proces: waarom, wat levert het op, hoe werkt het? Eerst wordt het belang van e-health en blended care helder uitgelegd. Oftewel de WHY. Daarna wordt het steeds praktischer. De training vindt plaats in Gezondeboel, dus je wordt direct uitgenodigd om daarin te gaan oefenen door middel van video’s en uitleg.”

Aan de e-learning zit ook een fysieke groepstraining gekoppeld, vertelt Esser. “Tijdens die training ligt de focus vooral op de bredere zin van verandering. Daarin is er ruimte om ook zorgen, vragen of onzekerheden te bespreken, over de verandering van het werk, het contact met cliënten, noem maar op.”

 

Of toch de financiering…?
“We hebben in het begin een aantal aannames en deze moeten in de komende tijd getoetst gaan worden. Klopt het dat mensen inderdaad sneller zijn geholpen en trajecten korter duren? Dat er minder contactmomenten zijn en mensen meer zelf doen? Dat professionals meer mensen kunnen helpen in dezelfde tijd? Om deze aannames te kunnen toetsen, hebben we tijd nodig. Een gemiddeld behandeltraject duurt vaak al snel zeven tot acht maanden, soms nog langer. Als je wilt vergelijken wat de inzet van blended care doet met en zonder Gezondeboel, dan wil je deze trajecten volledig met en volledig zonder kunnen draaien om de daadwerkelijke impact te kunnen meten. Daar zijn we nu dus volop mee bezig.

Los van tijd heeft het organisatorisch veel voeten in aarde om dit te kunnen meten, zegt Esser. “Je moet Gezondeboel data koppelen met andere bronnen zoals het personeelssysteem of klantregistratiesysteem zodat we daadwerkelijk onze aannames kunnen toetsen. Alleen op die manier kunnen we onze financiële business case aantonen.”

Naast de financiële businesscase heeft Esser gewerkt aan de maatschappelijke business case van Gezondeboel. “Wat levert deze vorm van blended care op bij de gemeente? Wat levert het de huisartsenzorg op? Hoe ervaren cliënten deze vorm van zorg? Alle stakeholders zijn erbij gebaat als het sociaal domein goed georganiseerd is en de GGZ daarmee ontlast wordt, maar hoe ziet de maatschappelijke impact van Gezondeboel er precies uit?”

 

SROI
Om hier een scherper antwoord op te kunnen geven, volgde Esser de Masterclass SROI georganiseerd door VitaValley. Deze masterclass is erop gericht om deelnemers te leren over de SROI-methodologie en zelf een SROI impactanalyse te maken van hun SET-project.
“De masterclass was ontzettend nuttig en de SROI-tool waarmee we aan het werk werden gezet leverde veel waardevolle inzichten op. Tegelijkertijd beseffen we dat we nu nog te veel worstelen met een aantal aannames. We hebben nu het gevoel dat het nog te veel nattevingerwerk is. Dat geldt ook voor de input die we in de SROI-tool steken. We moeten nog een aantal trajecten doorlopen en bepaalde zaken meten, zodat we die informatie als indicator op kunnen geven en daarmee betrouwbaardere informatie uit de SROI-tool kunnen halen.”

Esser en zijn collega’s hebben nog ruim een jaar de tijd voordat hun SET-project afgerond moet zijn. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we tegen die tijd de benodigde informatie hebben om met nog meer zekerheid en aantoonbare feiten de impact van blended werken aan te kunnen tonen.”

Benieuwd of de masterclass SROI ook iets voor jou of jouw organisatie is? Je vindt hier meer informatie.

 

Meer lezen?
Incluzio publiceerde het Ervaringsrapport: ‘Slimme digitale oplossingen in het sociaal domein’ af. Hierin wordt de stand van zaken rond e-health en blended care bij Incluzio besproken, maar ook de uitdagingen en geleerde lessen van de organisatie blootgelegd.