Structurele bekostiging eHealth vanuit het oogpunt van de set-deelnemers: Argos Zorggroep (Leona Ouwehand en Caroline Wuite) en DSW (Dirk Wolbers en Elise van Westerlaak)

In opdracht van VitaValley ontwikkelt adviesbureau Equalis een stappenplan contractering specifiek voor SET-up. In deze blogreeks deelt Equalis de inzichten vanuit interviews met SET-deelnemers en financiers op het thema structurele bekostiging. Eerder spraken we met Menno Jansen (CZ), Erik van der Hijden (Zilveren Kruis) en SET-deelnemers Claudia Karels (ASVZ) en Roeland Westra (Sociale Dienst Drechtsteden) over structurele bekostiging van e-healthoplossingen. Vandaag delen SET-up-deelnemers Leona Ouwehand en Caroline Wuite (Argos Zorggroep) en Dirk Wolbers en Elise van Westerlaak (DSW) hun visie op wat er nodig is om eHealth structureel te implementeren.


Argos Zorggroep en DSW werken samen aan het implementeren van digitaal werken en een cliëntportaal bij de ondersteuning van ouderen. Argos Zorggroep biedt zorg en behandeling aan ouderen, thuis of in één van hun huizen in regio Rotterdam-Rijnmond. Zorg en (technologische) ondersteuning maken het voor mensen mogelijk om steeds langer veilig en verantwoord thuis te blijven wonen. Met behulp van de SET-subsidie heeft Argos Zorggroep het digitaal werken met behulp van ‘mobile devices’ uitgerold bij hun thuiszorgteams, aangevuld met een cliëntportaal waarin cliënten, mantelzorgers en zorgverleners informatie kunnen uitwisselen. Hiermee stimuleren zij de zelfredzaamheid van cliënten en zorgen zij dat cliënten en hun mantelzorgers verbonden zijn en blijven met hun eigen zorgtraject. Met de mobile devices verlagen ze de administratieve lasten en de reistijd van de medewerkers.

Zowel Argos Zorggroep als DSW praten bevlogen over de inzet van technologie en de mogelijkheden die dit biedt voor zowel cliënten en mantelzorgers als zorgpersoneel. Wat opvalt is de grote mate van vertrouwen tussen beide partijen. Ze hebben hetzelfde doel voor ogen: het verhogen van de kwaliteit van leven van de cliënten en hun mantelzorgers én het borgen van de toegang tot zorg, door middel van het inzetten van technologie. In dit interview gaan we in op de succesfactoren van het project, maar ook op de onderdelen die lastig zijn en waar nog uitdagingen liggen.

Lessons learned
De belangrijkste lessen die wij uit het interview met Argos Zorggroep en DSW halen zijn:

    • Ontwikkel je visie op innovatie, je doelen en je aanpak samen met de collega’s van de werkvloer. Op die manier zorg je ervoor dat de e-healthoplossing gedragen wordt door de mensen die ermee gaan werken.
    • Laat je niet afleiden door de voorkeuren van financiers en het grote aanbod van innovatieaanbieders, maar blijft dicht bij de behoefte van je cliënten en zorgmedewerkers.
    • Zorg dat je met de innovatie de goede dingen blijft doen tegen minder kosten, of meer gaat doen tegen gelijkblijvende kosten.
    • Houdt er rekening mee dat de adoptie van een e-healthoplossing tijd kost. Wellicht langer dan de subsidieperiode.
    • Metingen zijn belangrijk, maar blijf ook in gesprek over wat je meet en hoe dit in relatie staat tot de doelen die je (gezamenlijk) wilt behalen. Met elkaar, met cliënten en met je werknemers.

Visie vorming vanaf de werkvloer
Het gesprek begint gelijk met waarom Argos Zorggroep eHealth implementeert. Niet onbelangrijk en, volgens beide partijen, in lang niet alle projecten altijd even scherp geformuleerd. “We hebben bewust gekozen voor digitale zorg, omdat we geloven dat dit het arbeidstekort gaat verlichten”, aldus Caroline.

Hoe je dat dan vervolgens aanpakt wordt niet van bovenuit bedacht, maar wordt bepaald door de collega’s op de werkvloer. Caroline: “We werken vanuit gesprekken met medewerkers, om knelpunten op de werkvloer op te halen en daarop in te kunnen spelen. Vragen zoals: Wat heb jij nodig, wat bespaart jou tijd en waardoor kan je je werk gemakkelijker uitvoeren? Vervolgens gaan we daar iets voor zoeken dat al bewezen is op de markt.” De innovatie is geen doel op zich, maar een middel.

Dat doen ze niet voor niks, want de adoptie van de e-healthoplossing is één van de grootste uitdagingen, zowel aan de kant van de medewerker, als aan de kant van de cliënt en mantelzorger. Leona heeft ervaren dat dat vaak misgaat. “Ik heb projecten gedaan waar je vooral aan het overtuigen bent. Deze keer hebben we het met elkaar bedacht en geschreven, waardoor het aansluit bij de behoefte. Het is praktisch en concreet.”

Het ontwikkelen van je eigen visie op innovatie als organisatie, samen met de collega’s van de werkvloer, maakt het bovendien gemakkelijker om een duidelijke koers te varen. Caroline: “We worden overspoeld door innovatieaanbieders die van alles willen verkopen en waar alles mogelijk is, maar daar moet je ontzettend goed naar kijken. We hebben een eigen innovatie visie ontwikkeld en kiezen daardoor selectief wat past bij onze visie. Dat werkt goed.” Op de innovatiepagina van Argos Zorggroep vind je hierover meer informatie.

Laat de aanbieder zelf kiezen
“Wij zijn er bij DSW stellig van overtuigd dat het geen zin heeft dat wij als verzekeraar gaan zeggen ‘jij moet deze innovatie doen’”, aldus Dirk. Enkel het hebben van financiële incentives werkt volgens hem ook niet. “Dan krijg je namelijk dat zolang er geld is ze het doen omdat het iets oplevert, maar als het geld stopt dan vervalt de innovatie ook”. Dat is de verkeerde prikkel. Uiteindelijk gaat het dus om de motivatie van de zorgaanbieder om met een innovatie aan de slag te gaan. Dat is iets waar DSW naar kijkt bij een SET-aanvraag.

Argos Zorggroep heeft met verschillende financiers te maken en merkt dat het landschap verdeeld is. Caroline: “Elke verzekeraar heeft zijn eigen favoriete innovatie. Bepaalde verzekeraars zijn bijvoorbeeld fan van de medicijndispenser. Die vergoeden ze dan, terwijl ze andere innovaties niet vergoeden, omdat dat voor hen geen speerpunt is. Als aanbieder wil je een innovatie organisatie-breed inzetten en niet alleen voor cliënten die bij een bepaalde verzekeraar verzekerd zijn.” Leona voegt toe dat de samenwerking met DSW goed bevalt. “Het viel me op dat er veel SET-projecten zijn die goed samenwerken met kleinere, krachtige verzekeraars. Dit ervaren wij ook zo. DSW wil echt meedenken en gaat mee in de wensen en doelen van de organisatie. DSW schrijft dus niet voor wat wij als organisatie moeten gebruiken.”

Blijf met elkaar in gesprek
Het gesprek over structurele financiering is ook bij deze SET-deelnemers nog niet expliciet gevoerd. Uiteindelijk is het wel vrij simpel volgens Dirk: “Argos Zorggroep kan goede dingen blijven doen tegen minder kosten of gaat meer dingen doen dan normaal tegen gelijkblijvende kosten. Bij alle andere uitkomsten moet je twijfelen over wat je aan het doen bent.”

Argos Zorggroep is begonnen met effectmetingen, maar deze zijn nog niet compleet. “We meten hoeveel mensen zich voor het cliëntportaal registreren en hoeveel het gebruikt wordt. Ook doen we kwaliteitsmetingen (PREM) waarin we naar ervaringen vragen. Of het helpt met de arbeidsproblematiek meten we nog niet, maar dat is wel iets wat we willen doen. We willen kijken welke tijdswinst we hiermee realiseren.”

DSW heeft geen sterke richtlijnen over wat voor soort effectmeting moet worden uitgevoerd. “Op enig moment moet je kunnen onderbouwen wat het oplevert en het is aan Argos Zorggroep om ons daarvan te overtuigen. Het maakt ons niet uit met wat voor meting ze dat doen. Het is vooral belangrijk dat het past bij de manier waarop de aanbieder werkt. Uiteindelijk kan je uitkomsten naar voren brengen die je graag wil hebben. Het gaat ons veel meer om met elkaar in gesprek te zijn en te bespreken wat er gebeurt. Dus, draagt de innovatie bij aan je beoogde doelen en draagt het bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg?”

Voor DSW speelt de cliënt een belangrijke rol in het traject, bij zowel de start als het bepalen of het een succes is. Elise: “Toen het plan binnen kwam, hebben we kritische vragen gesteld. We hebben toen expliciet gekeken naar de bijdrage voor de cliënt. Er kwam toen een duidelijk verhaal over de kwaliteit van leven en dat het voor de cliënt en mantelzorger echt waarde toevoegt.” Om ervaringen op te halen gaat DSW met cliënten in gesprek. Dirk: “We halen bij cliënten op wat hun beelden zijn en hun gevoel erbij is. Dat is vaak belangrijker dan een bepaalde meting.”

Ervaren uitdagingen
Ook al loopt het project goed, beide partijen ervaren onderdelen in het traject die lastig zijn. Volgens DSW zijn schotten in de zorg bijvoorbeeld een beperking voor de financiering van eHealth. Dirk: “Een innovatie die werkt en wordt gebruikt, levert niet altijd een macrokostenbesparing op. Omdat we uiteindelijk wel met de macrokosten zitten, kan dat de financiering ingewikkeld maken.” Bijvoorbeeld een innovatie die ervoor zorgt dat minder eerstelijnszorg maar meer tweedelijnszorg wordt ingezet, zorgt niet automatisch voor een kostenbesparing op macroniveau. “Daar zou meer aandacht voor moeten zijn in de structurele financiering.”

Argos Zorggroep ervaart een andere financieringsuitdaging. “De allerlastigste fase voor ons komt nog”, zegt Caroline. “Met de subsidie kan je een e-health project organiseren, maar als dat voorbij is moet de innovatie ingedaald zijn in ieders gedrag. Bij eHealth hebben we het over lange adoptietijden. We krijgen bijvoorbeeld continu nieuwe cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Die roulatie blijft bestaan, ook nadat de subsidie is afgelopen. Dat zorgt structureel voor extra kosten om de innovatie goed geborgd te krijgen en te houden. Hier moet je als zorgaanbieder en verzekeraar geld voor kunnen en willen vrij maken.”

Een meer praktisch knelpunt dat Argos Zorggroep ervaart is de hoge mate aan verantwoording die nodig is tijdens een SET-project. Daar moet je volgens Caroline rekening mee houden wanneer je het project ingaat. “Die verantwoording is een groot onderdeel van het project. We begrijpen wel dat het moet, maar het zou misschien wat eenvoudiger kunnen. Zodat we zijn er minder tijd en energie aan kwijt zijn. Uiteindelijk moet het natuurlijk wel lonend zijn.”

De belangrijkste tips die beide partijen aan het einde van het interview meegeven zijn: laat je niet uit het veld slaan en blijf bij de dingen waarin je gelooft. Dirk: “Als je de inhoud leidend laat zijn en staat voor waar je in gelooft, dan zou ik zeggen dat de rest altijd goed komt.”

 

Nog niet uitgelezen of wil je in gesprek over dit onderwerp? In deze blogreeks verschenen eerder:

Geschreven door:
Lieke Boonen en Indya Duivenbode

 

 

 

 

Aanmelden webinar stappenplan contractering
Op 10 december van 15.00-16.00 organiseert VitaValley in samenwerking met Equalis een webinar voor SET-up deelnemers over het eindproduct van deze blogreeks: het stappenplan contractering. In dit webinar gaan we in op de belangrijkste stappen, voorbeelden en uitdagingen met de SET-up deelnemers. Je kunt je hier inschrijven.