Met de vakanties achter de rug is het contracteringsseizoen in volle gang. Aan vele onderhandelingstafels worden nu afspraken gemaakt over de inkoop van zorg voor 2017. Ook over de inzet van thuiszorgtechnologie.

Thuiszorgtechnologie is een cruciale sleutel om ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Echter, de implementatie van thuiszorgtechnologie blijkt nogal eens op drempels te stuiten, niet in de laatste plaats financieel. Het wemelt nog steeds van de proeven, pilots en projecten die door beleidsonzekerheid, korte termijn afspraken, onvoldoende gezonde prikkels en gebrek aan kwaliteitseisen niet opschalen. Hierdoor is het maatschappelijke potentieel van thuiszorgtechnologie nog onderbenut.

Lees verder