BLOG || Contact via een beeldscherm is sinds COVID-19 niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Dat geldt ook voor de zorg. Het vinden van een sluitende business case voor deze vorm van zorgverlening is echter niet evident. In de publicatie ‘Maatschappelijke business case beeldzorg’ hebben we vanuit SET-up een aanzet gemaakt waarmee thuiszorgorganisaties zelf aan de slag kunnen. In deze blog sta ik stil bij enkele uitdagingen in dit proces.

Dit blog is geschreven door Janneke de Groot – programmamanager SET-up

Vorig jaar zijn veel zorgorganisaties o.a. met de SET COVID-19 subsidie aan de slag gegaan met het implementeren of opschalen beeldzorg. Binnen SET-up zien we dat steeds meer organisaties vragen hebben over de business case en nadenken hoe ze beeldzorg structureel kunnen financieren. Voor een aantal e-health toepassingen, zoals medicijndispensers en zorgrobots, zijn al maatschappelijke business cases beschikbaar. Omdat er voor beeldzorg nog niks beschikbaar was, zijn Kitty de Jong en ik aan de slag gegaan met de ervaringen en input vanuit SET-up.

Gaan zorgverleners zelf bellen met cliënten of werk je met één centraal team of zelfs een externe beeldzorgcentrale?

Het opstellen van de maatschappelijke business case beeldzorg bleek complex. Allereerst omdat beeldzorg voor verschillende doelen – bijvoorbeeld monitoring, begeleiding, overleg of sociaal contact – ingezet kan worden. Maar ook zijn er verschillende keuzes die je kunt maken in het organiseren van beeldzorg. Gaan zorgverleners zelf bellen met cliënten of werk je met één centraal team of zelfs een externe beeldzorgcentrale? Daarnaast hangt de hoogte van de benodigde investering af van de keuzes in technologie. Als je er als organisatie voor kiest om alle cliënten gebruik te laten maken van hun eigen tablet en je alleen in software voorziet, ziet de business case er heel anders uit dan wanneer je voor cliënten een device moet aanschaffen.

Een positieve maatschappelijke business case is niet vanzelfsprekend. De aanloopkosten om te kunnen starten met beeldzorg zijn vaak hoog. Denk aan de aanschaf van technologie, implementatiekosten en inzet van een projectorganisatie. Hier kan in het begin de SET-subsidie voor in worden gezet. Maar een uitdaging voor de lange termijn is om beeldzorg efficiënt in te zetten en voldoende besparingen/ opbrengsten te realiseren. Een lastige uitdaging hierbij is het aantonen van substitutie. In hoeverre kun je laten zien dat beeldzorg een fysiek zorgmoment vervangt of ‘zwaardere’ zorg voorkomt?

We merken dat het voor veel organisaties lastig is om met de business case aan de slag te gaan. Naast de bovengenoemde uitdagingen, ontbreekt het vaak aan tijd en overzicht waar te beginnen. Wat we hebben geprobeerd in onze publicatie is om zorgorganisaties in een aantal concrete stappen mee te nemen in hoe ze een opzet kunnen maken voor hun eigen SET-project. Ik merk dat dit overzicht in de praktijk helpt om ermee te beginnen en hierdoor ook het gesprek op gang komt over hoe je beeldzorg als organisatie nog beter kunt inzetten.

“Voordat we met onze pilot startten hadden we veel vragen die beantwoord worden in dit stuk.

Het is dus zeker bruikbaar voor ons!”

Het concept van deze publicatie is getoetst bij verschillende SET-up deelnemers die bezig zijn met het implementeren van beeldzorg. Zij gaven aan dat de publicatie goed aansluit bij de praktijk en ingaat op vragen die ze hebben. Eén van de reacties die we kregen was “Voordat we met onze pilot startten hadden we veel vragen die beantwoord worden in dit stuk. Het is dus zeker bruikbaar voor ons!” Wel bleek er daarnaast behoefte te zijn om de maatschappelijke business case verder te verrijken met concrete praktijkvoorbeelden of use cases. Dus: deel je eigen beeldzorg voorbeelden en (onderdelen van de) business cases in het SET-up leernetwerk! We zullen de maatschappelijke business case hier in de loop van het jaar dan mee updaten en hier in de loop van het jaar een vervolg aan geven binnen het SET-up leernetwerk. We houden je hiervan graag op de hoogte.

Je kunt de maatschappelijke business case beeldzorg hier downloaden.

Bijlage: Impact Map