Duurzame implementatie van beeldschermzorg vraagt om visie en draagvlak in de organisatie

De Achterhoekse zorgorganisatie Sensire zag de afgelopen maanden een sterke toename in het gebruik van beeldzorg door cliënten, ondersteund door hun wijkverpleegkundige. Met de SET-subsidie die Sensire in 2019 toegekend kreeg, werd het mogelijk om de basis die Sensire al had gelegd voor duurzame opschaling van beeldzorg uit te breiden, waardoor de organisatie flinke stappen kon maken tijdens de coronacrisis.

Vera Goldewijk is projectmanager digitalisering bij Sensire en vertelt:
“Door de coronacrisis is de inzet van de Compaan in een stroomversnelling geraakt. De Compaan, een tablet met een beperkt aantal simpele knoppen die daardoor makkelijk in gebruik is, werd ingezet ter vervanging of voorkoming van fysieke zorg, waar dat kon.” Volgens Goldewijk werd aan het begin van de crisis duidelijk dat de inzet van zorg op afstand noodzakelijk was om de zorg te kunnen continueren, maar tegelijkertijd medewerkers en cliënten te beschermen en beschermingsmiddelen zoals mondkapjes te besparen.

 

Inventarisatie van klanten
De ambassadeurs zorgtechnologie van Sensire zochten contact met alle wijkverpleegkundigen. “Ze hebben samen het klantenbestand bekeken en doorgesproken, zodat er keuzes gemaakt konden worden voor welke klanten zorg op afstand ingezet kan worden, want dat is bij veel klanten goed mogelijk.” Beeldzorg werd al ingezet bij Sensire. Met hulp van de ambassadeurs werd duidelijk werd dat er meer toepassingsmogelijkheden waren dan wijkverpleegkundigen tot nu toe dachten. “Het was interessant om te merken dat wijkverpleegkundigen op voorhand dachten één of twee klanten te hebben voor wie beeldschermzorg een uitkomst kon zijn. In gesprek met de ambassadeurs zorgtechnologie bleken er vaak veel meer potentiële gebruikers in hun klantenbestand te zitten”, zegt Goldewijk.

“Inmiddels heeft tien procent van de klanten van Sensire een Compaan. Dat aantal schommelt tussen de 450 en 500 gebruikers. En het merendeel van deze tablets zal ook na de coronacrisis door klanten gebruikt blijven worden.”

SET-subsidie
In 2019 kreeg Sensire de SET-subsidie toegekend, gericht op het opschalen van zorgtechnologieën waar het innovatiecluster al ervaring mee had opgedaan. “De visie van Sensire is dat zorgtechnologie een integraal onderdeel van de zorg zal worden, vanuit de filosofie ‘digitaal tenzij’. We willen dat zorg op afstand een standaard interventie wordt die onze mensen kunnen inzetten, in plaats van iets wat ‘erbij’ komt.”

Deze sterke visie en het draagvlak bij de bestuurders is een van de succesfactoren voor de snelle opschaling van beeldschermzorg bij Sensire in de afgelopen maanden, zegt Goldewijk. “COVID19 was een dringende aanleiding waardoor alle medewerkers met zorg op afstand aan de slag zijn gegaan, vanuit die gedeelde visie.”

Randvoorwaarden
“Daarnaast hebben we in korte tijd een dedicated team opgezet, dat zich met de benodigde focus en flexibiliteit kon richten op het aanpassen van processen in de organisatie. Hierdoor konden we bijvoorbeeld de aanvraagprocedure voor een Compaan enorm versimpelen, zowel voor klanten als voor wijkverpleegkundigen. Ons doel was een positieve en gebruiksvriendelijke ervaring voor zowel onze klant als de zorgprofessional. Ook de support desk waar onze mensen terecht kunnen met vragen is een van de succesfactoren geweest. En een speciale Compaan-coach zorgt op afstand voor de begeleiding bij het gebruik van niet zorg gerelateerde functies van de Compaan. Zowel het product als het proces waren ingericht op gemak en ontzorgen.”

“Kortom, we hebben een compleet pakket gemaakt, waar alle benodigde onderdelen voor goede uitrol in zaten: een product dat makkelijk in gebruik is, een aangepast werkproces, heldere en centrale communicatie, en training en advies voor onze mensen. Het zijn allemaal succesfactoren voor de inzet en uitrol van zorgtechnologie.”

Duurzame implementatie
Veel zorgorganisaties merken dat zij tijdelijk zorg op afstand moeten opschalen in coronatijden. Hoe borg je dit op de langere termijn? “Een van de doelstellingen van de SET-aanvraag is de inzet van zorgtechnologie borgen in denken en doen van onze mensen. De afgelopen maanden is er een grote slag gemaakt in die gedragsverandering bij professionals”, aldus Goldewijk. “Wijkverpleegkundigen hebben mede door COVID-19 beeldschermzorg omarmd en hebben daar positieve ervaringen mee opgedaan. Iedereen in de organisatie, van wijkverpleegkundige tot directie, is momenteel heel alert op of we geen terugloop zien in het gebruik en aantal nieuwe aanvragen voor beeldzorg. We kunnen per regio de inzet bekijken en bespreken dit met elkaar.”

“Essentieel is dat we aandacht blijven besteden aan de succesfactoren. De voordelen die cliënten en professionals ervaren. De simpele aanvraagprocedure voor de Compaan voor cliënten en wijkverpleegkundigen, en de ondersteuning van de support desk om de professionals te ontzorgen. Voor zorgorganisaties kan het een uitdaging zijn om die randvoorwaarden blijvend te onderhouden en aandacht te geven, maar ze zijn essentieel voor het succes, nu en in de toekomst.”

Start vanuit een visie
“De SET-subsidie helpt ons te realiseren wat we al van plan waren te gaan doen. Om meer speelruimte en flexibiliteit te hebben en te kunnen versnellen is heel prettig. Rondom de structurele financiering voor zorg op afstand zijn de gesprekken gestart. We ontmoeten hier openheid en wil, maar zijn er nog niet.”

Naast de reguliere SET-regeling lanceerde VWS de noodregeling SET COVID-19, waarbij het subsidiebedrag per aanvraag minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 is. “Het risico bij een kortdurende subsidie is dat de aandacht stopt nadat het geld opraakt of het project afloopt”, aldus Goldewijk. Een risico van een kortdurende subsidie is dat het een negen maanden project wordt gericht op COVID-19, waarbij alles inzakt zodra het geld op is of het coronavirus verdwijnt, waarschuwt de projectmanager digitalisering. “Dat is een reëel gevaar. Als een pilot na negen maanden weer wordt stopgezet door gebrek aan geld, kan dat ook tot weerstand leiden bij de professionals, die tijd geïnvesteerd hebben in een project. Voor een duurzame inbedding is die visie vanuit de organisatie enorm belangrijk. Dat is een onmisbaar onderdeel voor duurzame implementatie.”

Tot stand gekomen met medewerking van:
Vera Goldewijk – Projectmanager digitalisering