‘Intake nieuwe stijl’ bij zorginstelling Pieter van Foreest

Een ‘schatkist voor de wijkverpleegkundige’ noemde ZonMw de innovatie. Het platform Zo-Dichtbij werd bedacht en ontwikkeld door Wally Keijzer, promovendus Informatie en Communicatietechnologie bij TU Delft. In 2019 dienen zorginstelling Pieter van Foreest, Stichting Zo-Dichtbij en DSW Zorgverzekeraar als innovatiecluster een aanvraag voor een SET-subsidie in voor de implementatie van Zo-Dichtbij. We praten hierover met Ad Blom, Manager innovatie en expertise bij Pieter van Foreest.

Wally Keijzer
Wally Keijzer – promovendus Informatie en Communicatietechnologie

“Wat je doorgaans ziet bij innovaties, is dat er vanuit de werkvloer een vraag of probleem is en je op zoek gaat naar een slimme oplossing. Bij Zo-Dichtbij was het andersom: deze innovatie kwam op ons pad en wij vonden het direct een mooie optie om eens in de praktijk te gaan verkennen. Dat heeft ertoe geleid dat we samen een SET-aanvraag hebben gedaan om een verdiepingsslag te slaan en te kijken hoe deze oplossing bij ons ingezet kan worden”, vertelt Ad Blom.

Wat houdt de innovatie van Zo-Dichtbij in? Zo-Dichtbij biedt een platform met als hoofdonderdeel een zogeheten digitale kluis. In die ‘kluis’, een afgeschermd onderdeel van het platform, kunnen gebruikers allerlei persoonlijke informatie opslaan. “Het gaat niet (alleen) om medische informatie, maar juist relevante informatie op sociaal gebied. Hoe ziet je netwerk eruit, wat zijn hobby’s, welke gebeurtenissen heeft iemand meegemaakt, bijvoorbeeld een verhuizing of overlijden van een partner. Maar ook wat zijn iemand gewoontes (iedere ochtend om 6 uur opstaan), waar wordt je blij of verdrietig van en hoe ziet iemands toekomstbeeld eruit.”

Zelfscan
Als cliënten de digitale kluis openen, krijgen ze eerst een zelfscan. Aan de hand van een aantal vragen, wordt er een dashboard met informatie ingericht. Door middel van verdiepingsvragen kan het dashboard verder worden ingevuld. Zo krijgen gebruikers ondersteuning bij het invullen van hun persoonlijke informatie. Gebruikers bepalen zelf wat zij relevante informatie vinden om hier op te slaan. Daarnaast bepalen gebruikers wie toegang krijgt tot – delen van – deze informatie. Bijvoorbeeld een mantelzorger, de wijkverpleegkundige, degene die het keukentafelgesprek komt voeren of de steunkousen komt aantrekken.

ad blom
Ad Blom – Manager innovatie en expertise

Ad Blom: “We willen dat onze medewerkers de cliënten zo snel mogelijk leren kennen om adequate zorg te kunnen bieden. Immers: hoe beter je de cliënt kent, hoe beter je maatwerk kunt leveren. Er zijn wijkverpleegkundigen en casemanagers betrokken bij de pilot met Zo-Dichtbij om met ons mee te denken: wat voor informatie wil jij graag weten als professional? Ook al kom je alleen langs een cliënt om een prik te geven en ben je slechts tien of vijftien minuten binnen, dan is het nog belangrijk om bijvoorbeeld te weten dat iemand net zijn of haar partner is verloren. Dat hoeft vervolgens niet direct uitgebreid besproken te worden, maar het is goed om te weten en om eventueel extra hulp te kunnen bieden.”

Voor cliënten zorgt het invullen en delen van hun digitale kluis er enerzijds voor dat ze niet continu hetzelfde verhaal hoeven te vertellen aan verschillende zorgverleners. Zij kunnen zich van te voren rustig inlezen en zijn al op de hoogte van wat er speelt bij een cliënt. Ad Blom: “Het invullen van die zelfscan helpt mensen soms ook om meer over zichzelf te weten te komen en stil te staan bij dingen die er goed gaan of minder goed gaan. Het geeft cliënten de mogelijkheid om dingen op papier te zetten, dingen die ze misschien normaal gesproken niet zo snel delen.”

Efficiënter werken, adequate zorg verlenen
De zorgverleners bij Pieter van Foreest zijn enthousiast en positief over Zo-Dichtbij. “Veel van onze mensen ervaren hoe efficiënt het is en hoe je door toegang tot deze informatie sneller adequate zorg kan verlenen. Het biedt ook ruimte om met cliënten direct de diepte in te gaan en niet eerst de basis vragen te hoeven stellen, want die informatie hebben ze al.”

Eind juli stond in een artikel op ZonMw dat er eind van het project vijfhonderd intakes moeten hebben plaatsgevonden bij Pieter van Foreest op basis van de gegevens die cliënten zelf hebben ingevoerd in hun digitale privékluis. “Die vijfhonderd hebben we nog niet, maar we zijn hard bezig met opschalen. We hebben dat doel nog steeds voor ogen, naar verwachting bereiken we dat over een half jaar.”

Pieter van Foreest, Stichting Zo-Dichtbij en DSW Zorgverzekeraar ontvingen een SET-subsidie voor de implementatie van het platform bij de zorginstelling. Binnen die subsidie valt ook het inrichten van het technische stuk: hoe zorg je dat een platform veilig, met de juiste certificering en waarborging van privacy wordt ingezet. Daar wordt nu onder andere hard aan gewerkt, vertelt Ad Blom.

Bekostiging
Wat zijn de plannen met betrekking tot de bekostiging? “We hebben onze preferente  zorgverzekeraar DSW aangehaakt om mee te kijken of Zo-Dichtbij in het pakket kan komen. Er zijn ook gesprekken met gemeenten om te kijken of we het platform ook aan ‘gewone’ burgers ter beschikking kunnen stellen. De stichting Zo Dichtbij probeert het platform Zo-Dichtbij kosteloos voor gebruikers aan te bieden en hopen dat het door ofwel de zorgverzekeraar ofwel de gemeente kan worden gefinancierd.”

Binnen de SET-up community hebben Ad Blom en Wally Keijzer al vaker kennis gedeeld over hun ervaringen en geleerde lessen. “Het is waardevol om in een leeromgeving met elkaar in gesprek te gaan en elkaar als zorgprofessionals, ondernemers en innovators te ondersteunen. Het is mooi dat SET-up dit faciliteert.”

Contactpersoon:
Ad Blom, a.blom@pietervanforeest.nl
Zo Dichtbij: https://zo-dichtbij.nl/

Pieter van Foreest reference on Euromate air purifiers

Zo-Dichtbij