Het volledig integreren van Routine Outcome Monitoring (ROM) binnen e-health interventies is een mijlpaal in de ontwikkeling en uitrol van Zorgaanbieders Online. De eerste klant die met deze integrale aanpak werkt is Bouman GGZ. De openheid van het e-health platform van Zorgaanbieders Online gecombineerd met die van VitalHealth QuestManager voor ROM maken naadloze integratie van beide oplossingen mogelijk. Deze integratie gaat verder dan andere soortgelijke integraties die beschikbaar zijn in de markt.

Integratie ROM en e-health interventies
Door de integratie van ROM en e-health interventies hebben cliënten en behandelaren de beschikking over één portaal voor zowel het invullen en beoordelen van ROM-vragenlijsten als het uitvoeren van de e-health interventies. Deze aanpak versterkt de integratie van de verschillende onderdelen van e-health en daarbij levert het een belangrijke informatiebron voor zowel cliënten als behandelaren.

Bouman GGZ maakt al langer gebruik van de ROM-oplossing VitalHealth QuestManager. Medio 2012 is dit systeem volledig geïntegreerd met de e-health interventies ‘Cannabis en ik’ en ‘Alcohol en ik’. Deze interventies heeft Bouman GGZ op basis van het e-mental Health Platform (EMHP) van Zorgaanbieders Online door EDIA laten ontwikkelen. Dit platform is gekoppeld met het EPD (USER van Impulse) dat in gebruik is bij Bouman GGZ. Het actief combineren van ROM en e-health interventies, binnen één platform, draagt bij aan de geïntegreerde visie van Bouman GGZ op e-health. Door de uitslag van ROM-vragenlijsten te gebruiken als input voor het selecteren van e-health interventies kan nog beter worden ingespeeld op de zorgvraag van de cliënt. Daarnaast krijgen behandelaars middels een overzichtelijk dashboard inzicht in de voortgang van een cliënt.

E-health als speerpunt
E-health is een belangrijk speerpunt van Bouman GGZ voor de komende jaren en is op dit moment volop in ontwikkeling. Bouman GGZ is positief over de voortgang van het EMHP en levert hier, door de inbreng van haar kennis en ervaring, een belangrijke meerwaarde aan. Het streven van Bouman GGZ is om de samenwerking op het gebied van e-health te vergroten, daarbij gaat het om duurzame samenwerkingsprojecten waarbij verschillende professies en marktpartijen elkaar versterken.

“In drie maanden hebben Bouman GGZ, EDIA, VitalHealth Software en Zorgaanbieders Online dit implementatietraject succesvol afgerond. Dit was alleen mogelijk door een vergaande samenwerking en de bereidheid van iedere partij om het ‘stapje’ extra te doen. De combinatie van EMHP, QuestManager en online interventies biedt een uitstekende basis voor verdere uitrol van blended e-health interventies.” Aldus de heer Dietmar Griep, Programmamanager ICT-toepassingen, Bouman GGZ.

Zorgaanbieders Online biedt een generiek softwareplatform aan waarop instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg verschillende e-interventies kunnen aanbieden. Dit platform wordt door en voor de instellingen ontwikkeld met de hulp marktpartijen.

Bron: VitalHealth Software