Enkele jaren geleden startten Sensire en het Slingeland ziekenhuis het initiatief COPD InBeeld. Samen met thuiszorg leveranciers Focus Cura en NAAST ontwikkelden zij een pilot die de gezondheid, zorg en kosten van patiënten verbeterde middels een app. Dit proces leverde ook relevante input op voor het VitaValley-programma Vitaal Thuis. Dat kwam onder andere omdat voor deze innovatieve benadering ook innovatieve financiering nodig was. The Owls Foundation heeft een boek gepubliceerd over het waarmaken van innovaties. Daarbij gebruikten ze COPD InBeeld als voorbeeld. Leiderschap heeft een doorslaggevende rol gespeeld voor het realiseren van deze innovatie in de zorg.

De pilot COPD InBeeld legde nadrukkelijk de focus op de behoeften van patiënten. In plaats van traditionele processen, wordt hier gebruik gemaakt van e-health apps en een zorgpad dat de institutionele grenzen van de betrokken zorgaanbieders overstijgt. Via een app stuurden patiënten twee keer per week hun zelfgemeten waarden naar de NAAST zorgprofessionals. Deze professionals bekeken de waarden op afstand en grepen in wanneer dat nodig was. Interventies hadden de vorm van videogesprekken. Daarnaast kon de patiënt 24 uur per dag een videogesprek starten met een zorgprofessional van NAAST, bijvoorbeeld wanneer de patiënt onzeker was over zijn of haar gezondheid. Ook kon de app waarschuwen bij afwijkende patronen van waarden, waarna naar zorgprofessionals kon worden doorverwezen.

Deze pilot bood patiënten meer zelfstandigheid en zelfregie. Dat resulteerde in minder stress, minder bezoeken aan het ziekenhuis en minder huisbezoeken. The Owls Foundation beschrijft deze case in hun boek en gaat in op het proces waarin deze pilot tot stand is gekomen en de rol van leiderschap daarbij. Daarmee wil The Owls Foundation innovaties stimuleren.

Lees hier Breakthrough: From Innovation to Impact van The Owls Foundation. Vanaf bladzijde 108 staat COPD InBeeld beschreven.