TERUGBLIK || Vanwege de coronamaatregelen maakt het ministerie van VWS eind maart 2020 geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De SET COVID-19 regeling is een feit. Er blijkt veel animo in het veld voor deze subsidieregeling. Vooral veel organisaties willen zo snel mogelijk starten met het inzetten van beeldschermzorg.

Vanuit het ondersteuningsprogramma SET-up lanceert VitaValley een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’. Dit is een toolkit voor het snel implementeren van beeldschermzorg door zorg- en welzijnsorganisaties. In de Fasttrack Beeldschermzorg delen we kennis en ontwikkelen we praktische instrumenten voor organisatie, inrichting, gebruik en training. Zo kan er sneller opgeschaald worden. In dit bericht blikken we terug op het leernetwerk en de geleerde lessen van afgelopen jaar.

Het leernetwerk #samensterk
Onderdeel van de Fasttrack is het online leernetwerk. Dit online leernetwerk is voor organisaties die een SET COVID-19 subsidie hebben ontvangen. In dit leernetwerk worden vragen gesteld, ondersteunt men elkaar in het zoeken naar de juiste oplossing en deelt men eigen kennis en kunde om anderen weer verder te helpen. Begin april 2020 horen de eerste organisaties dat hun aanvraag voor de SET COVID-19 subsidie is toegekend. Fantastisch!

Tegelijkertijd ontstaan er heel veel vragen. Welk device schaf ik aan voor het verlenen van de beeldschermzorg? Welke applicatie gebruik ik voor het beeldcontact? Is dat wel veilig en voldoet het aan de privacy wetgeving? Hoe implementeer ik deze nieuwe vorm van zorg in het bestaande proces? Hoe train ik gebruikers en medewerkers? Veel informatie, overzichten en keuzehulpen worden ontwikkeld en gedeeld via de Fasttrack Beeldschermzorg. Echter, de dagelijkse ervaringen, overwegingen en uitdagingen bij de projectleiders onderling kun je hier niet in vatten. En daar bleek het online leernetwerk heel goed voor te werken. Zo werden veel tips uitgewisseld waar devices aangekocht konden worden, welke applicaties voor bepaalde doelgroepen wel of niet werken en de overwegingen om tot een bepaalde keuze te komen gedeeld.

Het online leernetwerk werd groter en steeds actiever gebruikt. Het aloude gezegde “wie goed doet, goed ontmoet” bewees met kracht zijn betekenis. Want gaandeweg werd steeds meer gedeeld; instructiemateriaal voor gebruikers, trainingsmodules voor de zorgmedewerkers (zie handleiding beeldoverleg), bruikleenovereenkomsten, vragenlijsten voor de evaluatie van de inzet van beeldschermzorg en zelfs centrale inkoopafspraken. Een groeiende en bloeiende community waar met elkaar hard werd gewerkt aan de succesvolle en duurzame implementatie van beeldschermzorg.

Implementatie ervaringen en voorbeelden
Nadat de eerste opstart gemaakt was, veranderden de onderwerpen waarover men elkaar opzocht langzamerhand richting implementatie vraagstukken. Hoe heb je de gebruikers geïnstrueerd? Hoe train je zorgmedewerkers, op afstand? Welke implementatie strategie gebruiken jullie? Wat werkt wel, wat niet. Daarnaast ontstond ook de behoefte voor tips en tricks op bepaalde thema’s, zoals digivaardigheden, leiderschap en privacy compliance.

Vanuit VitaValley hebben we daarom webinars georganiseerd waar experts vanuit het veld en zorgorganisaties met een toegekende subsidie hun kennis, ervaringen en tips deelden. Zo was er bijvoorbeeld een webinar over het meekrijgen van je medewerkers in verandering, een deep dive over de privacy aspecten die komen kijken bij het digitaal zorg verlenen, maar ook een meet-up over het ontwikkelen van een opleidingsplan.

Vanuit de sprekers en deelnemers werden zo ook weer veel voorbeelddocumenten en ervaringen gedeeld. VitaValley heeft voor een aantal thema’s al deze informatie bijeen gebracht in zogenaamde kennisverrijkingen en daarnaast een aantal organisaties gevraagd hun project en ervaringen te delen in een voorbeeldcasus.

Eén jaar verder
Ondertussen zijn we één jaar verder. Er zijn nog steeds maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Daarmee blijft zorg op afstand een belangrijk onderdeel van het verlenen van de dagelijkse zorg. Maar ook straks, wanneer versoepelingen hopelijk weer mogelijk zijn, zal digitale zorg ‘gewone zorg’ zijn, om de zorg in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden.

Veel van de organisaties met een toegekende subsidie zijn nog hard aan de slag met de implementatie van e-health. Voor 2021 zien zij ‘Het meekrijgen van cliënten en medewerkers’, ‘Integratie in zorgprocessen’ en ‘Structurele bekostiging’ als de belangrijkste uitdagingen. In bijgaande grafiek vind je een overzicht van de belemmeringen die gezien worden bij de implementatie.

Ondertussen heeft het online leernetwerk zich verder ontwikkeld en zijn we overgestapt naar het SET-up online leernetwerk, waar men elkaar blijft vinden voor vragen en tips. Wij vanuit VitaValley blijven op afstand ondersteunen door middel van webinars, meet-up’s en kennisverrijkingen.Laten we dat in de toekomst, via SET-up, maar ook zeker daar buiten, blijven doen. Want wat ons afgelopen jaar wel heeft laten zien is dat je door samen te werken, belangeloos je ervaringen en tips te delen en de krachten te bundelen tot hele mooie resultaten kunt komen.

Hoe mooi is het als we de succesvolle implementatie van de digitale toepassingen vanuit de hectische coronatijden kunnen gebruiken als springplank naar een toekomstbestendige zorg. Wij blijven ons daar graag samen met jullie voor inzetten!