In e-zorg werken patiënt en arts als team aan herstel en gezondheid

De voorbereidingen namen ruim twee jaar in beslag, maar nu is het zover: Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede lanceert e-zorg: nieuwe online zorg voor de patiënt 2.0. De patiënt van nu is online, zelfredzaam en goed voorgelicht. Dat maakt efficiëntere zorg mogelijk, waarbij de patiënt samen met de specialist werkt aan een snel herstel en gezondheid. Patiënteninformatie uit de e-zorgomgeving kan direct worden geëxporteerd naar het medisch dossier. Dat is uniek in Nederland.

Het kostte twee jaar van testen, bijschaven en weer testen, maar nu starten de eerste specialismen in Ziekenhuis Gelderse Vallei met e-Health, of e-zorg zoals Ziekenhuis Gelderse Vallei het zelf noemt. De komende maanden volgen er meer specialismen. Steeds meer patiënten zoeken op internet naar informatie en het innovatieve e-zorgplatform sluit hier naadloos bij aan. Het is geen aanvulling op bestaande zorgprocessen, maar een interactief herontwerp van het zorgtraject.

Actieve rol voor patiënt
E-zorg plaatst de patiënt in een actieve rol binnen zijn of haar eigen zorgproces. Voorafgaand aan een poliklinisch bezoek kunnen patiënten in een beveiligde online-omgeving bijvoorbeeld vragenlijsten invullen, waardoor de specialist over voorkennis beschikt op het moment dat de patiënt de spreekkamer instapt. Dit levert tijdwinst op en een hogere kwaliteit van zorg tijdens het consult. Na het bezoek kan de patiënt de voorgestelde behandeling thuis op de computer of tablet nalezen, inclusief betrouwbare informatie op maat die past bij het stadium van de behandeling.

Zorgpaden herontwerpen
Zorgverleners herontwerpen de zorgpaden met de inzet van e-zorgmodules. Het is een digitale gereedschapskist waaruit je kunt halen wat past bij het zorgpad voor een specifieke doelgroep. Patiënten kunnen een vragenlijst invullen, dagelijks de eigen bloeddruk bijhouden of online of via een mobiele app een dagboekje invullen over hun eetgedrag of beweegactiviteiten. Bij vragen kunnen zij het ziekenhuis direct via de beveiligde berichtenmodule om advies vragen en het eigen behandelteam van de patiënt zal binnen de afgesproken tijd reageren.

E-zorg gekoppeld aan medisch dossier
Zorgverleners kunnen via een ‘view’ vanuit hun professionele dossier naar de e-zorgomgeving van de patiënt. De e-zorgomgeving is namelijk gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) en het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). De informatie die de patiënt online invoert, kan zo direct worden opgenomen in het medisch dossier. Dit zorgt voor een efficiënte integratie van de informatie in de diverse systemen. Daarmee is Ziekenhuis Gelderse Vallei uniek in Nederland.

Making it simple
Voor het inrichten van de e-zorg werken professionals en specialisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei nauw samen met IT-specialisten van Netbasics en MI Consultancy. Netbasics wil bijdragen aan betere en efficiëntere zorg door slimme IT-oplossingen in te zetten onder het motto ‘making it simple’. Het bedrijf ontwikkelde een omgeving waarbij relevante patiënteninformatie dynamisch wordt opgehaald uit het ZIS, terwijl zorgverleners informatie uit de e-zorg direct kunnen overnemen in het elektronisch patiëntendossier. Alle informatie die de gebruiker in zijn of haar persoonlijke e-zorgomgeving plaatst, is direct door de behandelend specialist in Norma in te zien.

MI Consultancy realiseerde als leverancier van professionele software de koppeling waardoor de e-zorg in verbinding staat met het elektronische patiëntendossier Norma dat het ziekenhuis gebruikt. Het ziekenhuis werkt ook nauw samen met VitaValley en de Universiteit van Twente (Center eHealth Research & Disease Management). Diverse zorgverzekeraars, waaronder Menzis, stellen zorginnovatiegelden voor de ontwikkeling van e-zorg beschikbaar.

Zelf ervaren?
Wilt u de e-zorg zelf ervaren, ga dan naar http://ezorg.zgv.netbasics.nl en beleef de online zorg van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Bron: Ziekenhuis Gelderse Vallei