Smart homes die de mantelzorger een bericht sturen bij afwijkend energiegebruik van vader of moeder. Slimme lantarenpalen die met betere verlichting en signalering de wijk veiliger maken voor mindervaliden. Nierdialyse thuis of om de hoek in het gezondheids- of buurtcentrum. Is dit over 10 jaar normaal?

Vitaal thuis leven in eigen wijk is dankzij o.a. ICT, e-health en verduurzaming van de gebouwde omgeving vaker mogelijk. De zorg kan zich verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer. En van verzorgings- of verpleeghuis naar thuis, in eigen wijk. Langer thuis wonen, met zorg en ondersteuning eigen vertrouwde omgeving, sluit aan bij wat mensen kunnen en willen. Het draagt bij aan eigen regie, zelfredzaamheid en ‘samenredzaamheid’. Deze wijk moet dan echter wel ‘levensloopbehendig’ zijn. Met ons nieuwe programma zetten we samen in op vitaal thuis leven in eigen wijk, specifiek gericht op mensen met een beperking en/of een zorgvraag. Hierbij is met name het groeiende aantal ouderen een doelgroep. We richten ons specifiek op de samenhang van de kwaliteit van de gebouwde omgeving met slimme ICT en e-health.

Ons doel? Vitaal thuis leven in eigen wijk. Goed verzorgd, veilig sociaal, betekenisvol en vitaal.
Waarmee? Door toekomstbehendig te bouwen, slimme ICT en e-health.
Hoe? We willen de vrijblijvendheid en versnippering van goede initiatieven voorkomen. Dit doen we door het ontwikkelen van standaarden op basis van klantreizen en duurzame financieringsmodellen. Vervolgens schalen we deze succesvolle formules voor Vitaal Thuis in de Wijk op. We bouwen hierbij voort op de vruchtbare samenwerking van de Vitaal Thuis coalitie. Om echt impact te creëren in de wijk dienen partijen op non-concurrentiële basis samen te werken.

VitaValley heeft samen met Stroomversnelling het initiatief genomen voor programma ‘Vitaal Thuis in de wijk’, waarin we met alle stakeholders de krachten bundelen. Stroomversnelling is een brede marktgedragen coalitie van partijen die gezamenlijk hun schouders zetten onder de ontwikkeling van toekomstbestendige, duurzame en levensloopbestendige woningen en wijken.

In de startnotitie leest u meer over het nieuwe programma.

Startbijeenkomst
Op donderdagmiddag 7 juni start de Vitaal Thuis in de Wijk coalitie. Deze middag komen verschillende stakeholders en deelnemers van het Vitaal Thuis programma samen om onderling de verbinding te leggen rondom het thema vitaal thuis leven in eigen wijk. Wij willen tijdens deze bijeenkomst de verschillende perspectieven van deze opgave bij elkaar brengen. Op basis van een eerste inventarisatie van initiatieven formuleren we gezamenlijke de vervolgstappen. De conceptagenda vindt u hier.

Herkent u dit vraagstuk in uw organisatie? Dan bent u van harte uitgenodigd op 7 juni! Schrijf u in via dit aanmeldformulier. Let op, u bent pas ingeschreven zodra u van ons een bevestiging van deelname heeft ontvangen.