Dementelcoach is een zorginnovatie die telefonische hulp biedt aan naasten van mensen met dementie in de thuissituatie. Het concept is bedacht vanuit de behoefte van de mantelzorger, is duurzaam, wetenschappelijk bewezen effectief en wordt gewaardeerd met een 8,3.

Zorgen voor iemand met dementie overkomt je en is zwaar. Dementelcoach streeft ernaar dat thuis voor iemand met dementie zorgen mogelijk blijft. Dit met zo een groot mogelijk gevoel van welbevinden en ervaren kwaliteit van leven, voor degene met dementie én de mantelzorger.

Telefonische hulp
In 10 telefonische gesprekken met een vaste coach, kunnen mantelzorgers hun hart luchten, advies inwinnen en problemen bespreken. Door telefonisch te coachen worden ook onderwerpen in de taboesfeer besproken: ouderenmishandeling, ontspoorde zorg en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze methodische gesprekscyclus zorgt voor stressreductie. De coaches hebben ervaring in de psychogeriatrische zorg en zijn getraind in telefonisch coachen. Er zijn ook coaches opgeleid om migranten te ondersteunen.

Een mantelzorger zegt: “Mensen in mijn omgeving snoeren me vaak de mond. Je vertelt weinig aan je omgeving en de gekke dingen al helemaal niet. Ik bespreek wel alle onderwerpen met mijn coach en zij gelooft mij ook. Dat is erg fijn.”

Kosten en baten
Met VitaValley is Dementelcoach een propositie aan het voorbereiden om financiers te vinden die buiten de gebaande wegen willen denken om voortbestaan van Dementelcoach te bewerkstelligen.

Aan Dementelcoach zijn voor de mantelzorger geen kosten verbonden. Tot eind 2013 ontvangt Dementelcoach beperkte subsidie. Dementelcoach heeft de volgende maatschappelijke Business Case: één euro investeren levert de samenleving tien euro op. De baten liggen hoofdzakelijk op uitstel van opname in het verpleeghuis en afname van medicatieverbruik, huisartsbezoek en GGZ door mantelzorgers.

Daarmee is Dementelcoach de eerste waterkering in het Deltaplan Dementie die zich al heeft bewezen en voortbestaan verdient.

Voor meer informatie zie http://www.dementelcoach.nl