In Nijmegen heeft Denkkracht de poorten geopend. Denkkracht is in de regio Nijmegen hét centrum voor neuropsychologische expertise. Het centrum is voor kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar met neuropsychologische problemen, met of zonder psychiatrische stoornis zoals ADHD of autisme. Denkkracht is een initiatief van Karakter, het expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Neuropsychologische problemen kunnen zichtbaar worden in gedragsproblemen of leermoeilijkheden. Ouders of school signaleren bijvoorbeeld dat het kind zich niet goed kan concentreren of moeilijkheden heeft met automatiseren. Ook is het mogelijk dat het kind vastloopt in het voortgezet onderwijs bij het maken van huiswerk en werkstukken. Neuropsychologische- of leerproblemen komen vaak voor bij kinderen met ADHD, autisme of andere psychiatrische stoornissen, maar dit hoeft niet samen te gaan.

In een kortdurend traject, bekijkt Denkkracht de problemen én mogelijkheden van het kind. Dit gebeurt door een neuropsychologisch testonderzoek. Denkkracht biedt zowel eerste als tweede lijnszorg en werkt nauw samen met scholen en verwijzers. Bij Denkkracht werken (klinisch-) neuropsychologen, gz-psychologen en orthopedagogen.