Elkaar inspireren
Het is voor iedereen duidelijk dat er veel moet en gaat veranderen in de zorgsector. Ook voor Dianet. De politieke visie, maatschappelijke ontwikkelingen, socio-demografische ontwikkelingen, technologische innovaties en de huidige kosten van de zorg zijn de aanjagers van grootschalige veranderingen die reeds in gang zijn gezet. Samenwerking met patiënten, ziekenhuizen, industrie, zorgverzekeraars en netwerkorganisaties zoals VitaValley is daarbij van groot belang. We kunnen elkaar inspireren om tot de noodzakelijke en wenselijke vernieuwingen in de zorg te komen.

Blijven innoveren
Keuzevrijheid voor de patiënt en kwaliteit van leven staan voor Dianet centraal. We streven ernaar de patiënt te begeleiden en ondersteunen om zelf de regie in handen te nemen. De patiënten die wij thuis en in de ziekenhuizen begeleiden, vormen een belangrijke bron van inspiratie om steeds te blijven innoveren.

Innovatie staat ook bij VitaValley centraal en daarom is Dianet in 2014 partner geworden van deze netwerkorganisatie. Dit netwerk voor vernieuwingen in de zorg sluit goed aan bij de ambitie van Dianet om vernieuwend en innovatief te zijn in haar zorgverlening en zorgaanbod aan haar patiënten.