INTERVIEW || Eén van de meest gestelde vragen binnen SET-up is misschien wel ‘Hoe krijg ik ze mee?’ Met die ‘ze’ worden dan de zorgverleners en cliënten bedoeld. Vorig jaar organiseerden we vanuit SET-up daarom een webinar over dit onderwerp. Margreet Meems, projectleider e-health bij Adelante, vertelt waarom dit webinar een ‘eyeopener’ voor haar was en hoe ze hier met ondersteuning vanuit SET-up binnen de organisatie actief mee aan de slag zijn gegaan. 

Anderhalf jaar geleden ging Margreet aan de slag bij Adelante, een zorggroep met onder andere volwassenenrevalidatie, kinderrevalidatie en speciaal onderwijs, als projectleider e-health. “Digitalisering is een grote ontwikkeling in de maatschappij en in de zorg, maar het is ook iets waar nog veel organisaties mee worstelen. Voor Adelante was het belangrijk om iemand aan het team toe te voegen die zich vast kon bijten in deze uitdagingen. Zo ontstond mijn functie.”Adelante ontving in 2020 een SET-subsidie voor het opschalen van beeldbellen en voor een portaal gericht op online revalidatie. “Die twee tools zijn het grootst in de organisatie, maar we zijn ook aan het experimenteren met bijvoorbeeld VR en activity trackers op kleine schaal”, licht de projectleider toe.

Van beter dan niets werd er ineens kritischer gekeken: wat voegt het toe, welke meerwaarde heeft het voor de patiënt, voor de medewerker en voor de organisatie?”

– Margreet Meems – Projectleider e-health bij Adelante Zorggroep

Tijdelijke toename
Het was volgens Margreet een bijzondere start, zo middenin de eerste lockdown. “Ineens was er geen alternatief. Het was niks doen, of digitaal aan de slag gaan met beeldbellen of online oefeningen volgen. We pakten het als organisatie razendsnel op. Echter, het werd ook net zo snel weer afgebouwd toen de reguliere zorg weer op gang kwam en zorgverleners en cliënten weer een alternatief kregen. Van beter dan niets werd er ineens kritischer gekeken: wat voegt het toe, welke meerwaarde heeft het voor de patiënt, voor de medewerker en voor de organisatie? Maar ook: in welke fase van de behandeling, bij welk type patiënten en bij welke diagnose? Waarbij onze medewerkers eerst met volle overtuiging met e-health aan de slag waren gegaan, zagen we het gebruik ineens drastisch stagneren en was de motivatie soms ver te zoeken.”

Enthousiast over ontwikkelgerichte aanpak
Margreet verteld: “Binnen SET-up kwam er in april 2021 een meet-up voorbij gericht op het veranderen in de praktijk, hoe neem je medewerkers mee? Deze meet-up werd verzorgd door Dennis van Rijt. Tijdens de sessie vertelde hij over de ontwikkelgerichte aanpak. Ik heb vaker webinars over digitalisering, draagvlak creëren, bottom-up strategie etc. bijgewoond, maar wat ik vaak miste was het concrete ‘Hoe dan?’. Dat was na deze sessie anders. Het was praktisch en bestond uit concrete middelen om mee aan de slag te gaan. Ik was zo enthousiast dat ik voorstelde om de sessie over ontwikkelgerichte aanpak met Dennis van Rijt ook binnen Adelante te doen.”Ieder kwartaal vindt er binnen Adelante een beraad plaats waar managers uit alle lagen van de organisatie aanwezig zijn. “Tijdens de sessie moesten de aanwezigen, bestuurders en managers, nadenken over hun rol. Hoe pakken we dit op, wat kan ik bijdragen? Het mooie daarvan was dat er veel meer een idee ontstond van we doen dit met z’n allen.”Dennis van de Rijt licht de aanpak kort toe. “Tijdens het Adelante Beraad is er in groepjes gespard over drie actuele innovatie-casussen binnen Adelante. Daarbij heb ik Veranderen in Verbinding, een ontwikkelgerichte veranderaanpak toegepast. De vragen die in deze aanpak centraal staan, zijn in onderstaande afbeelding weergegeven.”

Ontwikkelingsgerichte veranderaanpak

“Er ontstond een levendig en inspirerend gesprek over hoe innovaties meer in verbinding met professionals vormgegeven en geïmplementeerd kunnen worden. Over het belang om te focussen op groei en eigenaarschap en niet op van bovenaf opgelegde doelen”, aldus Dennis van de Rijt.

Blijvende impact
Welke impact heeft de ondersteuning vanuit SET-up gemaakt op de organisatie? Margreet geeft aan dat: “Eén van de belangrijkste uitkomsten is dat het ervoor zorgde dat we mensen meekregen in de urgentie, waarom doen we dit? Dat bleef niet alleen die middag hangen, maar voel je nu door de organisatie heen. Er komen meer vragen, mensen willen meer weten, zijn nieuwsgierig en willen meedoen. Dat was eerst niet zo, toen was het meer een ver van hun bed show. We merken ook dat de managers meer hun rol pakken.”

Welke drie tips neemt Margreet Meems uit de ontwikkelgerichte aanpak?

  • ‘Grow good and tell it’, zegt Dennis. Als er dingen goed gaan, zorg dat je dit dan deelt. Vaak kijken we vooral naar waar we nog niet zijn of waar we naartoe willen, maar het is ook nodig om stil te staan bij de dingen die al wel goed gaan. Dat motiveert en geeft energie in een project.
  • Laat de mensen op de werkvloer het verhaal doen over de innovatie. Als projectleider e-health kan ik overtuigd zijn van de meerwaarde van een bepaalde technologie, maar de boodschap is veel krachtiger en overtuigender als dit vanuit het team komt.
  • Benadruk het voordeel voor de medewerkers. Waarom zouden zij hier harder voor gaan lopen? Een goed voorbeeld is het online revalideren. Wanneer je werkt met een online omgeving, kun je hier bijvoorbeeld alvast standaard oefeningen klaarzetten. Als je deze van te voren digitaal aanbiedt, heeft de patiënt al een ‘voorsprong’ als hij bij jou komt. Dan kun je het consult persoonlijker maken of focussen op specifieke onderdelen. Door die kanten te belichten, is het vaak eenvoudiger om medewerkers daadwerkelijk enthousiast te krijgen.