Den Haag, 29 juli 2014 – Dik Hermans is onlangs benoemd tot aanjager van het Doorbraakproject met ICT ‘De zorg ontzorgd met ICT’. Als aanjager brengt Dik Hermans de doelstelling en de resultaten onder de aandacht bij belangstellenden en richting stakeholders. Daarnaast speelt hij een actieve rol in het bepalen van de koers van het project en het maken van strategische beslissingen.

Als voorzitter van het platform (langdurige) zorg & ICT en bestuurder van de Stichting VitaValley, een onafhankelijke netwerkorganisatie gericht op de implementatie en opschaling van zorginnovaties, is Hermans uitermate geschikt voor deze rol. Daarnaast was Hermans 8 jaar lang bestuursvoorzitter van het College voor Zorgverzekeringen. Hermans is toezichthouder van de Stichting Welder en voorzitter van de raad van commissarissen bij woningbouwcorporatie Mozaïek Wonen. Ook is hij moderator bij de Avicenna Academie voor Leiderschap. Dik Hermans is klinisch pedagoog en gepromoveerd op een psychiatrisch onderwerp.

Dik Hermans over zijn benoeming: “Technisch is er van alles mogelijk om mensen te ondersteunen om langer zelfstandig te blijven functioneren. De uitdaging zit hem niet in de technologie, maar juist in de implementatie en opschaling van het gebruik van slimme ICT-toepassingen. Daar wil ik graag door vergaande samenwerking met partijen in de sector zorg en welzijn een krachtige stimulans aan geven.”

Het Doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ heeft als doel belemmeringen die opschaling van innovatieve ICT oplossingen in de langdurige zorg in de weg staan te doorbreken en daarmee de opschaling hiervan te stimuleren.

Mensen worden ouder en hebben een langere periode van hun leven zorg nodig. Hierdoor wordt de langdurige zorg in Nederland geconfronteerd met oplopende kosten. De inzet van innovatieve ICT-oplossingen om de zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen, biedt zowel op maatschappelijk als bedrijfseconomisch gebied kansen. Ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben, kunnen zichzelf door middel van innovatieve ICT oplossingen beter redden en zijn langer zelfstandig. Ook kunnen deze oplossingen de taken van mantelzorgers en professionele zorgverleners verlichten. Deze kansen worden echter nog onvoldoende verzilverd. Op dit moment zijn er al veel kleinschalige (en meestal) lokale initiatieven waarbij ICT-oplossingen worden ingezet die de zelfredzaamheid van ouderen ondersteunen. Het lukt echter niet om deze initiatieven zodanig te richten dat ze tot opschaling te komen. De belemmeringen vormen blijkbaar een zo grote drempel dat geen van de partijen in staat is om ze zelf te doorbreken.

Het doorbraakproject is een samenwerking tussen het Ministerie van VWS, ZonMw, ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en het Ministerie van Economische Zaken.

Oproep
Om de belemmeringen die opschaling van innovatieve ICT oplossingen in de lange zorg in de weg staan te doorbreken en samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij de opschaling is € 800.000 ter beschikking gesteld ten behoeve van maximaal vijf projecten.

Het gaat om projecten waarbij bewezen innovatieve ICT-oplossingen ingezet worden om de zelfredzaamheid van ouderen en/of hun (in)formele zorgverleners te vergroten. Er wordt ondersteuning geboden aan (maximaal) vijf (regionale) samenwerkingsverbanden die de ambitie hebben om reeds in gebruik zijnde innovatieve ICT-oplossingen op te schalen, maar hierbij tegen belemmeringen aanlopen. Het project moet uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband waarin minimaal zijn vertegenwoordigd: cliëntorganisaties, zorgaanbieders, financiers (gemeenten, zorgverzekeraars) en ICT-leveranciers. Geïnteresseerden kunnen een subsidieaanvraag indienen via ZonMw.

Doorbraken met ICT
‘De zorg ontzorgd met ICT’ is één van de doorbraakprojecten met ICT die overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen realiseren op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken en VNO-NCW/MKB Nederland. De doorbraakprojecten versnellen de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij. Doel is vergroting van het concurrerend vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven en betere benutting van ICT in zorg, onderwijs, energievoorziening, MKB en topsectoren. Het programma is gestart in 2013 en wordt voltooid met de overdracht van de uitkomsten aan ketens en ketenpartners.

Voor meer informatie over het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ kunt u terecht op www.doorbraakmetdezorg.nl