DocLine: eerst digitale huisartsenzorg, fysiek pas als het nodig is

Op 1 september 2020 ging Gezondheidscentrum Galgenwaard van Arts en Zorg over DocLine Utrecht. Het is de eerste praktijk die binnen het digital first concept van DocLine zorg aanbiedt.

“Steeds meer patiënten geven aan contact met hun huisarts te willen op een manier en op een tijdstip die bij hen past. Nu ben je vaak nog genoodzaakt eerst te bellen met de assistente en vervolgens te zoeken naar een gaatje in de agenda van de arts, vaak op tijden die jou als patiënt net niet goed uitkomen. Wij kiezen ervoor om de patiënt zelf aan de knoppen te zetten”, vertelt Nicole Van der Meulen, eindverantwoordelijke bij DocLine.


Via het DocLine portaal, waar patiënten met hun DigiD inloggen, kunnen patiënten lab-uitslagen in zien, herhaalmedicatie aanvragen, chatten en online een afspraak inplannen met de huisarts. Patiënten kiezen zelf welke huisarts ze op welk tijdstip willen spreken en plannen deze afspraak vervolgens direct zelf in de agenda van de huisarts in. Ze geven hierbij ook aan of ze een video- of telefonisch consult willen. Het eerste gesprek is altijd op afstand, als er daarna blijkt dat er een fysieke opvolging nodig is, dan krijgt de patiënt een link om die fysieke afspraak in te plannen.

Weekend- en avondconsult
Naast de mogelijkheid om zelf de afspraak te plannen, is ook de bereikbaarheid van de praktijk vergroot. Het is namelijk ook mogelijk om een consult te plannen in het weekend of in de avond. “Voor patiënten is alleen het verschil dat ze niet met hun eigen huisarts een consult kunnen voeren, maar een arts van het Medisch Contact Centrum spreken. Deze arts heeft wel direct toegang tot het huisartseninformatiesysteem (HIS) en daarmee dus ook inzicht in de medische geschiedenis van een patiënt. We horen van veel mensen terug dat ze deze mogelijkheid, om ook ‘s avonds na werk of juist in het weekend, terecht te kunnen met vragen of klachten heel erg prettig vinden”, vertelt Van der Meulen.

Van der Meulen kijkt na drie maanden terug op een succesvolle implementatie van DocLine in de praktijk. “Van te voren is het natuurlijk altijd even spannend of een concept dat vooral hangt op technologie goed zal functioneren, maar technisch gezien is alles goed gegaan. Soms komt het voor dat een patiënt moeite heeft met de video-verbinding tot stand brengen of überhaupt slechte verbinding heeft. Daar hebben wij niet altijd invloed op. We hebben daar wel een protocol voor: na een x aantal pogingen met videobellen gaan we over op telefonisch contact, zodat het consult wel plaats kan vinden. Er moet altijd een back-up zijn.”

Geleerde lessen
Van der Meulen laat weten dat er ook punten van verbetering naar voren zijn gekomen. “De chat-functie in het portal werd in eerste instantie beantwoord door de zorgverleners van het Medisch Contact Centrum. Zowel de patiënten als de DocLine huisartsen gaven aan liever direct te kunnen chatten met elkaar, omdat de huisarts een vraag sneller in context kan plaatsen en op deze manier beter zicht heeft op de vragen die worden gesteld.”

Voor de betrokken huisartsen is de omschakeling naar een digital first huisartsenpraktijk groot en het is ook niet voor iedereen weggelegd, zegt Van der Meulen. “Als je niet van digitaal werken houdt, dan is DocLine niets voor jou.” De huisartsen in praktijk Galgenwaard zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het omzetten van de praktijk en het aanpassen van bestaande praktijkvoering, werkwijzen en protocollen. “We zijn samen tot een werkbaar eindproduct gekomen.”

Hoe nu verder?
Arts en Zorg is een aanbieder van eerstelijnszorg met 28 gezondheidscentra- en praktijken in Nederland. Het is niet de bedoeling om alle bestaande Arts en Zorg praktijken om te bouwen naar DocLine praktijken, maar er zal worden gezocht naar nieuwe locaties die vanaf de start als digitale praktijk worden ingericht. “Veel praktijken hebben in het afgelopen jaar, mede door invloed van het coronavirus, digitale elementen aan hun praktijk toegevoegd. Met DocLine kiezen we voor een andere benadering. Wij richten ons in eerste instantie op digitaal en gaan pas voor fysiek als dat echt nodig is.”

Daarnaast is DocLine achter de schermen bezig met het opzetten van een ‘digitale dokterstas’ in samenwerking met een technische leverancier. Met deze tas kan een huisarts meeluisteren en -kijken naar het hart, longen, keel, huid, oren of ogen en zo een volledig consult of visite op afstand uitvoeren. “We willen dit niet alleen voor Docline opzetten, maar ook voor krimpgebieden waar je lastig een huisarts kunt vinden. In die omgeving zou een assistent visites kunnen lopen en metingen uit kunnen voeren, de huisarts kan dan op afstand real time meekijken.”

Over vijf jaar hoopt Van der Meulen dat DocLine een gevalideerd concept is. “Ik hoop dat we tegen die tijd zoveel mogelijk patiënten kunnen voorzien van goede, flexibele, digitale zorg.”

Tot stand gekomen met medewerking van:
Nicole van der Meulen 
nvandermeulen@artsenzorg.nl

Meer info
https://www.docline.nl/nl-nl/

 

 

 

 

 

Wil je meer praktijkvoorbeelden over digitale zorg in de huisartsenpraktijk lezen? Lees het dossier: digitale zorg in de huisartsenpraktijk, waar nuttige informatie over beeldschermzorg en het subsidieprogramma SET uitgelicht wordt.