In juni 2014 benoemde het kabinet mij, Dik Hermans, tot aanjager van het doorbraakprogramma ‘Zorg ontzorgd met ICT’; één van de ICT-doorbraakprogramma’s die het regeerakkoord voortbracht met de bedoeling de inzet van slimme ICT in de samenleving te bevorderen en daarmee de concurrentiepositie van de BV-Nederland te versterken. ‘Zorg ontzorgd met ICT’ richt zich op het langer zelfstandig functioneren van kwetsbare ouderen.

Eerste acties

  • ZonMw stelde 800.000 euro beschikbaar, waarmee effectieve innovatieve ICT-toepassingen een impuls krijgen voor opschaling.
  • De call for proposals leverde 34 voorstellen op van evenzoveel gelegenheidscoalities, telkens bestaande uit een vertegenwoordiger van patiënten, een zorgaanbieder, een ICT-leverancier en een financier.
  • De ZonMw-commissie selecteerde onder leiding van Rien Meijerink 4 voorstellen: een drinkmonitor; OZO-Verbindzorg (laagdrempelig communicatietool arts-patiënt); remote monitoring met sensortechnologie; opschaling van PAZIO in de provincie Utrecht.

Hiermee forceren we nog geen fundamentele doorbraak.

Showstoppers voor e-health
Op basis van discussies met de ZonMw-commissie, een gespreksronde met zorgverzekeraars en mijn ervaring bij VitaValley en het Platform ICT van het ECP, benoemden we 2 showstoppers voor e-health. De eerste is de bekostigingsstructuur (betalen voor productie, niet voor gezondheidsbevordering). Tweede is het probleem van de privacy, identificatie en authenticatie. Beide blokkades agendeerde ik bij VWS en EZ en besprak ze met staatssecretaris Martin van Rijn. Op beide aspecten zijn oplossingsacties gaande.

Werkgroepen
Samen met het ECP organiseerden we werkgroepen die bijdragen aan de e-health beleidsdoelen van de minister: ‘digivaardigheden’ in de zorg; scenario’s voor beeldschermzorg. We denken mee over het realiseren van het Persoonlijk Gezondheids Dossier. Ten slotte organiseren we de digitale stedenestafette, waarin gemeenten het stokje van hun innovatieve toepassingen aan elkaar doorgeven. Wil je op de hoogte blijven, kijk dan op de website van ‘Zorg ontzorgd met ICT’.