Innovatie is een toverwoord bij alle uitdagingen in de zorg. Maar innoveren op zichzelf is nog niet voldoende. Zo kwamen we er de afgelopen jaren achter dat het alleen bedenken van iets nieuws in de zorg niet vanzelf leidt tot enthousiast massaal gebruik. Dat geldt zeker voor de inzet van e-Health, een onderwerp middenin de zorginnovatie hotspot.

Dus doken termen als implementeren, uitrollen en opschalen op in het beleidsjargon. De gedachte is dat een goed idee eerst goed in de praktijk geïntroduceerd moet worden zodat het ook echt werkt. Vervolgens gaan we dit op andere plekken invoeren en dat leidt dan tot landelijke invoering. Daarbij gaan we ervan uit dat de innovatie overal op dezelfde manier werkt.

Maar is dat zo? De praktijk blijkt weerbarstiger. Het blijkt lastig om een goed werkende e-Health oplossing vanuit pak ‘m beet de Achterhoek zomaar naar Amsterdam te brengen. Laat staan naar het hele land. Elke regio en elke sector heeft zo zijn eigen agenda, cultuur en valkuilen als het gaat om zorginnovatie. Het veranderen hiervan vergt geen techniek of kunstje, maar een leerproces, een omslag in denken. Regio’s, beroepsgroepen en betrokkenen moeten dit zelf beleven en doormaken.

Dat kun je allemaal niet opleggen met een blauwdruk. Inrollen in plaats van uitrollen dus. En neerslaan in plaats van opschalen: zorgen dat er iets waardevols in de juiste voedingsbodem neerslaat. Zeker, schaalgrootte is nodig voor impact. Maar dat lukt met e-Health niet door simpelweg op de kopieerknop te drukken. Hoe aantrekkelijk die gedachte ook is.

Samen doen, samen leren

Maar dat betekent niet dat het leerproces voor iedereen even lang hoeft te zijn. Er is met een gerichte aanpak en praktische instrumenten een hoop te versnellen. Bijvoorbeeld: hoe kom je tot een innovatief shared savings contract, met wie maak je wanneer welke afspraken en welke regelgeving zit mogelijk in de weg? Ondersteuning op het proces, op basis van geleerde lessen, levert meer op dan alleen het delen van de uitkomst uit projecten. Dit is precies hoe we werken in de VitaValley programma’s. Bijvoorbeeld in Vitaal Thuis: een landelijke learning community of practice voor e-Health thuis, een doe- én leernetwerk, waarin we leren we van elkaar, we begrijpen dat iedereen zelf zijn eigen proces doormaakt en waarin we gezamenlijk een instrumentarium ontwikkelen om dat proces te ondersteunen.

Voortaan gaan we het bij het breed inzetten van e-Health dus niet meer hebben over uitrollen en opschalen maar over inrollen en neerslaan.

Lees hier het volledige bericht van Pim Ketelaar (Programmadirecteur Vitaal Thuis).