ECP, platform voor de informatiesamenleving
Door digitalisering, internet en andere informatietechnologie is onze samenleving veranderd in een informatiesamenleving. Innovaties en nieuwe kansen blijven elkaar in hoog tempo opvolgen. Om deze kansen in Nederland zo goed mogelijk te benutten, is in 1998 ECP opgericht. Al meer dan vijftien jaar verbindt ECP als neutrale partij bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties met als doel het gebruik van ICT te verbeteren en goede randvoorwaarden te scheppen op het gebied van veiligheid en digitale vaardigheden.

Samenwerking

ECP brengt organisaties bij elkaar, mobiliseert kennis en realiseert projecten. Meer dan 150 aangesloten leden afkomstig uit het bedrijfsleven, koepelorganisaties, overheid, en kennisinstellingen geven het platform hiervoor een stevige publiek-private basis.

Vernieuwing in sectoren

ICT vernieuwt niet alleen zelf continu, maar geeft als basistechnologie vooral nieuwe mogelijkheden in andere sectoren, waaronder de zorg. Dit heeft grote maatschappelijke gevolgen en vraagt om vroegtijdig inzicht in de kansen en risico’s. ECP verkent samen met zijn partners voortdurend de technologische ontwikkelingen volgt de Europese en nationale beleidsontwikkelingen en geeft daar input op. Daarbij heeft ECP altijd oog voor de consequenties voor de samenleving en de economie. ECP draagt zijn visie op de informatiesamenleving uit en gaat met partijen in gesprek over de betekenis hiervan voor hun activiteiten.