JAARVERSLAG || Het jaar 2021 stond voor VitaValley in het teken van doorzetten. Door de aanhoudende coronapandemie was de druk op de zorgsector groter dan ooit tevoren. Voor VitaValley was dit een extra motivatie om nog meer in te zetten op het vermenigvuldigen van verbeteringen. “De programma’s waar VitaValley op inzet passen buitengewoon goed bij de agenda om de zorg toekomstbestendiger te maken. En wat is er nu mooier dan het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan de zorg die zoveel mensen dagelijks nodig hebben?” aldus, Michel van Schaik, voorzitter Raad van Toezicht bij VitaValley, in zijn voorwoord van het VitaValley jaarverslag 2021.

 

Hij stelt dat “2021 voor iedereen en ook voor VitaValley een bijzonder en uitdagend jaar is geweest. Het ziet er niet naar uit dat de komende periode minder turbulent zal zijn. Integendeel! Inmiddels hebben we te maken met een oorlog in de Oekraïne en een snel oplopende inflatie. Om onze zorg hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden moet nog meer worden ingezet op vernieuwing. Dat vraagt om samenwerking. Als onafhankelijke partij blijft VitaValley zich maximaal inzetten om in co-creatie impactvolle oplossingen voor de zorg te realiseren. Laten we de krachten bundelen en doe met ons mee!”
Benieuwd naar het jaar van VitaValley? Bekijk dan het VitaValley Jaarverslag 2021 (opent in nieuw tabblad). In het jaarverslag delen we onze kennis, doen we verslag van onze projecten en presenteren we onze jaarcijfers. Hieronder staan de hightlights van 2021 én een korte samenvatting.

 

  • 2diabeat ||  In 2021 is het 2diabeat programma officieel van start gegaan. Ondertussen doen al 20 wijken mee. Het belang van het programma werd door staatssecretaris Paul Blokhuis benadrukt met zijn aanwezigheid bij een speciale ontbijtsessie van 2diabeat op 25 juni 2021.
  • SET-up ||  In de periode 2019-2021 organiseerden we ruim 100 (online) workshops, masterclasses, meet-ups en bootcamps rondom negen leerthema’s. Met SET-up is daarmee een krachtige extra impuls aan de SET gegeven.
  • Digitaal Ouder Worden (DOW) || De focus van het nieuwe VitaValley-programma DOW ligt op het in kaart brengen van (knelpunten bij) strategische vraagstukken en het stimuleren van duurzaam gebruik van digitale hulpmiddelen in de zorg aan ouderen thuis.
  • Meten van maatschappelijke impact 2021 ||  We deelden onze kennis over het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkoop en contractafspraken. In 2021 zetten we de SROI-aanpak in binnen SET-up, 2diabeat en voor de doorontwikkeling van Thuisarts.nl.

 

2diabeat
2021 is het eerste jaar van dit preventieprogramma dat loopt tot en met 2027. We mochten starten in zo’n tien wijken in diverse gemeentes. Een lokale aanjager bevordert de samen- werking in de domeinen zorg, welzijn, sport en bedrijfsleven om een gezonde leefstijl in een samenhangend en overzichtelijk aanbod in de wijk te presenteren. We voltooiden met TNO/ Lifestyle4Health een onderzoeksopzet, namen de online 2diabeat portal met toolbox in gebruik en maakten de eerste quickscan SROI’s.

SET-up
De SET regeling liep tot eind 2021 met een budget van € 90 miljoen. In de periode 2019-2021 organiseerden we ruim 100 (online) workshops, masterclasses, meet-ups en bootcamps rondom negen leerthema’s. Met SET-up is daarmee een krachtige extra impuls aan de SET gegeven. De betrokkenheid en de waardering van de SET-up deelnemers laat zien dat SET-up in een behoefte voorziet en zo bijdraagt aan sneller, beter en duurzamer implementeren van e-health toepassingen. In 2022 en 2023 zal SET-up voor de SET deelnemers worden gecontinueerd.

Digitaal Ouder Worden
Met het programma Digitaal Ouder Worden (DOW) werkt VitaValley – in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen thuis. De focus van het programma ligt op het in kaart brengen van (knelpunten bij) strategische vraagstukken en het stimuleren van duurzaam gebruik van digitale hulpmiddelen in de zorg aan ouderen thuis. Door middel van een werkgroep en actieleergroepen (bestaande uit VWS, zorgverzekeraars, wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, ouderen en andere relevante partijen) worden kennis en ervaringen uit de praktijk uitgewisseld.

Better In, Better Out
Op aangeven van VWS onderzochten we in 2021 de mogelijkheid van een health deal voor Better In Better Out; fitter de operatie in en beter eruit. Een groot aantal partijen wilden meedoen (academische ziekenhuizen, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars). Tot onze verrassing bleek het uiteindelijk toch niet mogelijk dat VWS deze health deal afsloot. Heel jammer, want het gaat hier over circa 130.000 patiënten per jaar. Zodra de mogelijkheid zich voordoet pakken we dit weer op.

Stimulering Gezondheid Kwetsbare Groepen
Dit project startte in 2018 en zou in 2021 afgerond worden. De bedoeling is om in kwetsbare wijken aan de slag te gaan met de Persoonlijke Gezondheidscheck en/of Positieve Gezondheid. In deze drie jaar bouwden we een netwerk op van ruim 150 professionals die kennis deelden. In 2021 organiseerden we samen met Pharos zes webinars met telkens circa 35 deelnemers over onderzoek, implementatiewijzers en kosten/baten-analyses.

Het meten van maatschappelijke impact in 2021
Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Van zorg in het ziekenhuis naar zorg thuis. VitaValley draagt met haar programma’s bij aan deze transformaties. Bij de transitie naar preventie en de beweging naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’ komen echter vele vragen op. Wat is eigenlijk de maatschappelijke impact van deze verandering? Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten op lange termijn en voor wie? En: hoe komen we tot passende bekostiging? De Social Return on Investment (SROI) analyse biedt hiervoor een geschikt gespreksmodel. In 2021 zetten we de SROI-aanpak in binnen SET-up, 2diabeat en voor de doorontwikkeling van Thuisarts.nl. Ook droegen we bij aan de wetenschappelijke verankering van de methode samen met NeLL en het LUMC.

Jaarverslag 2021
Ben je benieuwd naar het jaar 2021 bij VitaValley. Bekijk dan hier het volledige jaarverslag (opent in nieuw tabblad).