Op 7 juni zal het nieuwe programma Vitaal Thuis in de Wijk aftrappen. We stellen de sprekers aan u voor.

Claudia Laumans vertelt over de opbrengst en het vervolg van de WHOCARES prijsvraag. Met haar ervaring in diverse sectoren doorgrondt Claudia veranderprocessen. Ze werkt aan fikse innovatie van woningbouw in bestaande wijken, omdat het een uitdagende opgave voor de toekomst is. Claudia zet zich in voor veel interessantere, kwalitatief betere én betaalbare updates van bestaande wijken. WHOCARES is een open oproep aan ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. Afgelopen oktober benoemde de jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, voor iedere wijk een winnaar en een runner up. Voor Almere werden zelfs twee winnaars benoemd.

Johan Osté spreekt over het Age Friendly City programma. Hij is senior beleidsadviseur volksgezondheid bij de GGD Amsterdam en is vorig jaar genomineerd voor de Rookvrije Generatie Award. In 2007 lanceerde de World Health Organisation (WHO) het concept age-friendly cities. De WHO geeft met dit concept een antwoord op de vergrijzing van de wereldbevolking en wil ouderen in staat stellen om te blijven participeren in de samenleving en hieraan bij te dragen. Amsterdam is in 2015 officieel toegelaten tot het netwerk Age friendly cities. In 2015 en 2016 deed de gemeente onderzoek naar de stand van zaken voor een actieplan. Tot 2020 gaat de gemeente het plan uitvoeren, waarna een evaluatie volgt.

Ruben Verbaan is innovatiemanager bij Dura Vermeer. “Als bouwer heb je een verantwoordelijk naar de omgeving, opdrachtgevers en stakeholders. Het is aan ons om daar kansen in te zien en deze te benutten rondom huidige ontwikkelingen en trends”. Ruben vertelt over innovatieve infrastructurele oplossingen op wijkniveau en kansen voor het slimme wonen concept. Begin 2017 bouwde Dura Vermeer de eerste IRIS-woningen in RijswijkBuiten: slimme woningen die via technische innovaties bijdragen aan veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en comfort.rnrnNa de sprekers gaat de zaal aan de slag met drie imaginaire ‘vita’-wijken aan de hand van de definitie van de ‘gezonde wijk’ van het Instituut voor Positieve Gezondheid (IPH). We sluiten af met een gezamenlijke discussie over de overkoepelende visie, behoeften en knelpunten. Uiteraard krijgt u ook alles te horen over de invulling van het programma Vitaal Thuis in de Wijk en hoe u mee kunt doen.rnrnDe bijeenkomst vindt van 13:00 tot 17:00 uur plaats op Landgoed Groot Zonneoord in Ede.