Carintreggeland gaf donderdag 29 november jongstleden met een conferentie de aftrap voor het jaarthema ‘Veiligheid in Vertrouwen’, over dilemma’s in de zorg. Wat de cliënt wil is soms in strijd met de regels. En wat doe je dan?

Ei-dilemma
De patiënt had nog maar kort te leven. Wat ze nog graag zou willen voordat ze zou sterven? Een zachtgekookt eitje bij het ontbijt, antwoordde ze. De verzorgende stapte naar de kok, maar die weigerde vanwege de kans op een salmonellabesmetting. De kok legde het voor aan de afdelingschef. Die ging naar zijn directeur en ruim een week besloot de raad van bestuur dat het mocht.
Het is een voorbeeld van een dilemma waar personeel in de zorg mee te maken kan krijgen. De situatie werd geschetst door bijzonder hoogleraar Maarten Verkerk, spreker tijdens de conferentie ‘Veiligheid in Vertrouwen’ van Carintreggeland.

Welbevinden klant: altijd?
En dat dilemma’s dilemma’s zijn, leerde meteen de eerste stelling die het publiek kreeg voorgelegd: zorgorganisaties moeten altijd kiezen voor het welbevinden van de klanten ook al wordt daarmee af en toe een wettelijke regel overtreden. ‘Ja’ antwoordde 85% van de 80 aanwezigen. 15% was het er niet mee eens. ”Daar ben ik blij mee. Ik zeg daar zelf ook ‘ja’ op”, reageerde bestuurder Joke Mengerink-Hogevonder van Carintreggeland.

Risico’s inschatten
Medewerker Barry Kwast die als projectleider betrokken was bij het traject ‘Samen, Veilig, Los’ van Carintreggeland, gericht op een afname van vrijheidsbeperkende maatregelen, zei het zo: “Vrijheid is een recht. Er is geen leven zonder risico. Stel een bewoner kan nog wel met een rollator lopen, maar niet meer alleen naar de wc. Je kunt de bewoner niet in een rolstoel naar het toilet rijden, want dan neem je zijn autonomie weg. Dan wordt hij misschien opstandig of juist passief. Je kunt ook niet tegen hem zeggen: Ga maar vast, ik hoor het wel als het niet lukt, en geniet ondertussen van uw autonomie en welbevinden. Nee, je zult het erover moeten hebben hoe je dat wilt doen, je zult samen de risico’s moeten inschatten.”

Consequenties
Verkerk: “Welke risico’s accepteer je en welke niet, ook als instelling? In het dagelijks leven accepteer je veel risico’s, maar als er in de zorg iets gebeurt, valt de pers over je heen. Je moet de risico’s bespreekbaar maken.” Als een bewoner valt, vraagt de familie zich af hoe dat heeft kunnen gebeuren. Terwijl de familie en/of de bewoner misschien geen beperkende maatregelen dulden om het vallen te voorkomen. Spreker professor Maarten IJzerman reageerde: “Iemand heeft het recht om te vallen, maar het moet een geïnformeerde keuze zijn. Praat over de consequenties. Communiceren met de betrokkenen, is essentieel.”

Publiek debat
De conferentie, bezocht door 80 relaties van Carintreggeland, wordt het komend jaar gevolgd door bijeenkomsten voor medewerkers en andere betrokkenen. Ook wil Carintreggeland een publiek debat organiseren. “Dapper om zo’n thema aan de orde te stellen”, vond Verkerk.
Mengerink-Hogevonder: “De afgelopen jaren zijn wij in toenemende mate geconfronteerd met dilemma’s in de zorg. Je moet je ook steeds vaker in de openbaarheid verhouden tot dit thema. Wij willen er graag met iedereen over in gesprek.”

Bron: Carintreggeland