Branchepartijen en netwerkorganisaties ondertekenen intentieverklaring

Stichting KIEN, UNETO-VNI, Fedet, ExperTel, VitaValley en Slimmer Leven 2020 gaan intensiever met elkaar samenwerken om ouderen meer mogelijkheden te bieden bij het langer zelfstandig thuis wonen. Om die samenwerking te bekrachtigen ondertekenen ze vorige week in Utrecht een intentieovereenkomst tijdens het relatie-event van Stichting KIEN. De zes organisaties uit elektro- en installatietechniek en zorg, welzijn en wonen spreken daarmee de intentie uit gezamenlijk innovatieve projecten te ondernemen en bij te dragen aan elkaars activiteiten op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen.

Stichting KIEN, het Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland, hield 5 juni jongstleden haar jaarlijks relatie-event ‘Een blik in de toekomst: langer zelfstandig wonen dankzij technologische innovaties’ in DeFabrique in Utrecht. Daar kwamen vertegenwoordigers van overheidsinstellingen, brancheorganisaties, wetenschappelijke instituten, zorginstellingen, woningcorporaties en ondernemingen in installatie- en elektrotechniek samen die actief zijn op het snijvlak van zorg en techniek. Rondom het thema ‘langer zelfstandig thuis wonen’ werd getoond welke rol technologie speelt en kan spelen in de (extramurale) zorg en hoe die technologie een bijdrage kan leveren aan het innovatiever, effectiever, prettiger en betaalbaarder maken van zorg in en om het huis.

KIEN, UNETO-VNI, Fedet, ExperTel, VitaValley en Coöperatie Slimmer Leven 2020
Onderdeel van het programma was de ondertekening van de intentieverklaring door Stichting KIEN, UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, Fedet, de Federatie Elektrotechniek, ExperTel, het platform voor de open standaard in thuistechnologie, VitaValley, de organisatie voor innovatie in de zorg en Coöperatie Slimmer Leven 2020, het netwerk van woon-, zorg- en welzijnsorganisaties. Met de ondertekening verklaren de zes organisaties dat zij zich gezamenlijk zullen inspannen om ervoor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen door de inzet van innovatieve (elektro)technologie. Zij geven daarbij aan elkaars netwerken open te stellen, kennis te delen en, waar mogelijk, gezamenlijke projecten te ondernemen en bij te dragen aan elkaars activiteiten op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen.

De Provincie Gelderland ondersteunt de intentieverklaring en de aanpak van Stichting KIEN binnen haar eigen deelprogramma langer zelfstandig wonen.

Over Stichting KIEN
Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is in 2011 opgericht om innovatie in de elektrotechniek te stimuleren. KIEN is een knooppunt waar kennis, ervaring, onderzoek samenkomen. Samen met overheden, bedrijven, instellingen, netwerkorganisaties en gebruikers onderzoekt de Stichting innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema’s waarmee e-installateurs aan de slag kunnen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting KIEN, www.stichtingkien.nl of volg KIEN op twitter @stichtingkien.