INTERVIEW || In april gaat er een nieuwe intervisiegroep van start. De intervisie is beschikbaar voor projectleiders, innovatiemanagers en teamleden van lopende SET-projecten. Tijdens zo’n intervisie worden er in een kleine groep praktijkcasussen besproken. Het doel van de intervisiegroep is het verkrijgen van inzicht in de situatie en de eigen rol en het verkennen van oplossingsrichtingen. Aafke de Vrij, projectleider innovatie en ontwikkeling bij zorg- en welzijnsorganisatie Zorgwaard, nam deel aan zo’n intervisiegroep en deelt haar ervaring.

‘Ik ben vorig jaar mei bij Zorgwaard gestart, met als hoofdtaak om het centrale beeldzorgteam op te schalen. Dat project stond nog in de kinderschoenen, maar het ontbrak aan een concreet projectplan en eigenaarschap. Dat leverde dus de nodige uitdagingen op. Toen ik de intervisiegroep voorbij zag komen, was ik direct enthousiast. Het leek me heel erg waardevol om objectief te kunnen sparren met collega’s uit het veld’, vertelt Aafke de Vrij. ‘Ik heb de afgelopen tien jaar gewerkt als manager in de wijkzorg, niet als projectleider. Ik betrok bepaalde problemen snel op mezelf: het zal wel aan mij liggen. Door de intervisiegroep heb ik ingezien dat we allemaal tegen bepaalde uitdagingen aan lopen. Die herkenning bood absoluut geruststelling.’

‘Een herkenbare rode draad door de verschillende casussen die door deelnemers worden ingebracht is het gebrek aan een projectplan en onvoldoende borging in de organisatie. ‘We hebben allemaal ervaren dat verantwoordelijkheden voor een bepaald project in de organisatie niet goed waren belegd, met alle gevolgen van dien.’

Kennis direct toepassen op de werkvloer

Een van de onderdelen van de intervisie is het zogeheten ‘roddelrondje’. Een van de deelnemers deelt zijn of haar casus en doet vervolgens zijn of haar geluid en camera uit. De andere deelnemers mogen dan vrij uit deze casus bespreken, zowel positieve als negatieve punten. ‘Dat is best confronterend, maar het viel me ook op hoe erg ze het bij het rechte eind hadden. Ze haalden punten aan die ik bij mezelf herken als uitdagend. Wat ik er in ieder geval van leerde is dat ik sneller aan de bel moet trekken als dingen onduidelijk zijn en dit terug mag leggen bij degene van wie het komt. Ik ben soms te snel bang om mensen te kwetsen, terwijl daar eigenlijk helemaal geen sprake van is.’

Ben je een betere projectleider geworden door je deelname aan de intervisiegroep? Aafke: ‘Ik denk van wel. Ik heb kennis opgedaan die ik direct kon toepassen op de werkvloer. Soms weet je zelf bepaalde antwoorden wel, maar handel je er niet naar. Door de intervisie heb ik concrete handvatten gekregen om dit makkelijker te maken.’

Vangnet gecreëerd

Volgens Aafke geeft de intervisiegroep haar ook een stukje zekerheid. ‘We hebben afgesproken dat we elkaar in de toekomst, als we weer tegen uitdagingen aanlopen, mogen opzoeken. Dat vangnet van sparringpartners geeft een gevoel van veiligheid. We herkennen elkaars ervaringen.’

Zou de projectleider de deelname aan een intervisiegroep aanraden? ‘Ik kijk terug op vier waardevolle sessies en vond het jammer dat het afgelopen was. Natuurlijk is het de eerste keer even aftasten en moet je elkaar als groep even lekker kennen, maar Nienke is er heel goed in om direct een setting te creëren waarin iedereen zich veilig en gehoord voelt. Het is ook heel prettig om wel óver bepaalde problemen in je organisatie te kunnen sparren, zonder hier direct mensen van je eigen organisatie mee te belasten. Je kunt vrijuit praten en dat is heel verhelderend.’

Geld en tijd besparen

Tenslotte is het volgens Aafke van groot belang om ook op deze manier kennis met elkaar te delen. ‘We lopen allemaal tegen dezelfde uitdagingen aan: de zorgkloof, minder mensen aan het bed, meer cliënten. We moeten vooral van elkaar leren en blijven delen wat wel en niet werkt, in plaats van allemaal zelf het wiel opnieuw moeten uitvinden. Dat scheelt geld én tijd.’

Ben jij een projectleider, innovatiemanager of teamlid van een lopend SET-project en ben je benieuwd of de intervisiegroep iets voor jou is? Op het online leernetwerk van SET-up vind je meer informatie en de mogelijkheid om je direct aan te melden. 

Meer lezen?
Met de billen bloot in de SET-up Intervisiegroep