Waarin wij geloven
Evean wil de meest complete en beste zorgaanbieder van de regio zijn. Integrale zorg is daarbij essentieel. We willen onze klanten een compleet én samenhangend aanbod van zorg, behandeling, welzijn, wonen en diensten bieden, waarbij de cliënt en zijn behoeften centraal staan. Dit vraagt om een nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de disciplines en organisatieonderdelen. Alleen zo kunnen we wensen en behoeften vroegtijdig herkennen en preventief handelen. Eigen regie van de cliënt blijft ons uitgangspunt.

Wat wij beloven
Wij stellen voor onze cliënten alles in het werk de best mogelijke zorg te leveren/bieden. Wij houden de wereld om ons heen nauwlettend in de gaten en ontwikkelen nieuwe zorgmethoden die passen bij veranderende afspraken, wensen en behoeften.

Wie we zijn
Onze medewerkers, therapeuten, specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers zetten zich elke dag in voor onze cliënten. Wij hechten waarde aan het contact met onze cliënten. Bij alles wat wij doen, staan professionaliteit en betrokkenheid voorop. We wachten niet af, maar denken mee en kijken vooruit. We zijn een non-profitorganisatie, zonder particulier winstoogmerk.