Wat is er nodig om langer zelfstandig, veilig en vitaal thuis wonen? Hoe kan internettechnologie hieraan bijdragen? Op welke manier willen ouderen dit soort technologie gebruiken en wat is hun ervaring met het gebruik van specifieke technologie zoals tablets en smartphones?  

VitaValley en haar partners willen met Vitaal Thuis een doorbraak realiseren in thuiszorgtechnologie. Het betrekken vangebruikers is cruciaal om echt bruikbare oplossingen te realiseren.

VitaValley onderzoekt, met financiële steun van Stichting Else, in samenwerking met de experts van Waag Society en de cliënten en medewerkers van Evean, de behoeften en wensen van ouderen die langer thuis wonen en de rol die internettechnologie daarbij speelt.

In verschillende interactieve sessies wordt samen met de (toekomstige) gebruikers verkend wat voor hen werkt en wat niet, en wat de ervaringen en verwachtingen zijn.

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt in de Vitaal Thuis specificaties, waarin de Vitaal Thuis coalitie de vraag naar bruikbare en betaalbare thuiszorgtechnologie bundelt. Het gebruikersperspectief is essentieel in de zorginnovatie methodologie van VitaValley. De resultaten en methodologie zullen na afloop van het onderzoek worden gepubliceerd met het oog op maximale maatschappelijke impact.