Zorgen dat mensen het systeem blijven gebruiken


Rianne Immink, Universiteit Twente, deed onderzoek onder gebruikers van een e-health pilot binnen Gezondheidscentra Maarssenbroek (GCM).

De patiënten van GCM Gezondheidscentra Maarssenbroek kunnen via ‘Mijn GCM’ (een van de portalen in PAZIO) onder andere rechtstreeks een afspraak maken in de agenda van hun huisarts, 24-uur per dag herhaalmedicatie aanvragen of bijvoorbeeld hun medisch dossier raadplegen.

Welke patiënten gebruiken het systeem en hoe? En hoe zorg je ervoor dat ze het blijven gebruiken? Uit de literatuur blijkt dat persuasiviteit (aantrekkelijkheid) en gebruiksvriendelijkheid cruciale factoren zijn bij een e-health portaal. Rianne Immink: “Zo’n 360 mensen hebben een vragenlijst ingevuld en daarnaast deden we gebruikerstesten en voerden we gesprekken in kleiner verband.”

Resultaten
De uitkomsten zijn zeer positief: circa 70% van de respondenten gebruikt het portaal. Het grootste deel gebruikt slechts een deel van de aangeboden portaalfunctionaliteiten waardoor niet alle mogelijkheden binnen het portaal optimaal benut worden: hier is dus nog een verbeterslag mogelijk.

Patiënten blijken zeer betrokken. Ze gaven veel verbetersuggesties omdat ze echt willen dat Mijn GCM slaagt. “Een patiënt heeft niet altijd in de gaten hoe nieuw een patiëntenportaal in de zorg is. Mensen werken dagelijks met allerlei software en apps en vinden het heel normaal dat alles werkt en klopt. Als het niet lukt, haken ze snel af. Dat moet je voorkomen. De pilot was hard nodig. Nu kan het opschalen beginnen”.

De gebruiksvriendelijkheid blijkt inderdaad cruciaal. Gebruikers beoordelen de e-health diensten in PAZIO als “goed”, met uitschieters voor eRecept die gebruikers als “zeer goed” beoordelen. Zorgconsumenten zijn over het algemeen erg gemotiveerd om PAZIO te gebruiken en raken nog meer gemotiveerd naarmate ze vaker gebruik maken van het portaal.

Daarnaast blijkt dat het ‘e-health instructieteam’ een belangrijke rol speelt bij het gebruik van het portaal. Verbeterpunten voor PAZIO worden op deze manier snel geconstateerd en opgepakt. Hiermee heeft PAZIO een korte lijn met de eindgebruiker en wordt deze echt gehoord. Het gebruik van PAZIO blijkt in eerste instantie vrij oppervlakkig te zijn: minder dan 20% van de gebruikers benut het volledige portaal en vaak bekijkt de gebruiker bij het eerste bezoek maar één e-health functie. Toch zien we dat het gebruik door de tijd sterk toeneemt. Het is dus van enorm belang om de adaptatie van het portaal tijd te gunnen. Lees het volledige rapport hier.