INTERVIEW || In deze nieuwe rubriek stellen SET-up deelnemers zichzelf en hun SET-project kort voor. Deze week zetten we Chris Nijenhuis, beleidsadviseur bij KwadrantGroep in de spotlight. KwadrantGroep is een grote aanbieder van een totaalpakket aan ouderenzorg in Friesland.

 

Wie ben je?

“Mijn naam is Chris Nijenhuis, ik ben beleidsadviseur bij KwadrantGroep. Een van mijn eerste klussen 2 jaar geleden was het aanvragen van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Hierdoor heb ik de organisatie meteen goed leren kennen. De SET hebben we aangevraagd voor personenalarmering, digitale deurtoegang en de automatische medicijndispenser. Na de aanvraag ben ik nauw betrokken gebleven bij de uitvoering van de projecten en heb ik, samen met collega’s, de SET Covid-19 2.0 aangevraagd voor de Wolk Heupairbag en Beeldzorg. Daarnaast ben ik binnen KwadrantGroep lid van ons Kernteam Zorgtechnologie en de Stuurgroep Digitalisering.”

 

Welke e-healthtoepassing ben je aan het implementeren en hoe pak je dit aan?

“Ik ben nauw betrokken bij de implementatie van beeldzorg, digitale deurtoegang en de automatische medicijndispenser. Binnen KwadrantGroep werken we aan de beweging: van huidig vertrouwd naar nieuw vertrouwd. Het succes wordt voor een groot deel bepaald door het gebruik van de genoemde e-healthtoepassingen structureel onderdeel te maken van de zorg die we verlenen. Dit vraagt een cultuurverandering met aandacht voor kennis/training, het aanpassen van werkprocessen en het wegnemen van technische onvolkomenheden. Maar ook aandacht voor het elimineren van barrières, tijd nemen voor de implementatie, begeleiding en borging na het project. We pakken deze beweging aan door het organiseren van webinars over de inzet van zorgtechnologie en zorgvuldige implementatie en borging binnen de teams.’

 

Wat is de grootste uitdaging in dit project?

“De grootste uitdaging is het borgen van de toepassingen. In het verleden is dit vaak blijven liggen na de implementatie, waardoor aantallen langzaam weer zijn afgenomen. Binnen de organisatie is er dit keer veel meer aandacht voor e-health, zo is intern een programmamanager zorgtechnologie aangesteld, is er een kernteam zorgtechnologie ingericht, is er een intranetpagina voor zorgtechnologie en is e-health beschreven in de werkprocessen.”

 

Wat haal je tot nu toe uit het SET-up leernetwerk?

“Tot nu toe heb ik veel uit het SET-up leernetwerk gehaald, onder andere sparringpartners bij andere zorgorganisaties, interessante webinars, een werkbezoek van de Secretaris-Generaal van VWS, informatie over structurele bekostiging, veel input voor ons project beeldzorg (met name: bij wie zet je het in en wanneer) en goede voorbeelden bij de selectie van een nieuwe medicijndispenser (inclusief een goede voorbereiding op mogelijke “hobbels” bij de implementatie).”

 

Wat is je persoonlijk favoriete innovatie of technologie?

“Mijn favoriete innovatie is de Wolk heupairbag, omdat het een relatief simpel is in gebruik, het tot de verbeelding spreekt en de resultaten echt bijdragen aan persoonsgerichte zorg. We zien een grote vooruitgang in mobiliteit vanaf het moment dat cliënten de Wolk gaan dragen. In onze intramurale locaties wordt de Wolk al een tijdje ingezet. Door de SET-regeling zetten we het hulpmiddel nu ook extramuraal en na geriatrische revalidatie in.”