INTERVIEW || Als één van de eersten kreeg het project Stevit in 2019 een SET-subsidie toegekend. Dit jaar wordt het project afgerond. Hoe kijkt men terug op de afgelopen jaren, wat zijn de geleerde lessen en hoe zit het met de borging?

In 2019 kregen huisartsenpraktijk Stevenshof, het LUMC, Rijncoepel en Zorg en Zekerheid 298.000 euro SET-subsidie voor het innovatieproject ‘Stevit’. Stichting Reos verzorgde de aanvraag van de subsidie en nam de projectleiding op zich. Het project Stevit maakt onderdeel uit van het lokale programma ‘Gezonde zorg, gezonde regio’, waarin bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid en ondernemers uit de wijk zich gezamenlijk sterk maken voor een sociale en gezonde wijk waar iedereen prettig kan leven. Maarten Wirtz is programma adviseur innovatie in zorg en welzijn bij Reos en is sinds juni 2022 betrokken als projectleider. 

The Box

Wat houdt Stevit in? Patiënten met een risico op hart- en vaatziekten beslissen samen met hun huisarts of POH of zij uitgerust kunnen en willen worden met ‘The Box’. Dat is een door het LUMC ontwikkelde box gevuld met onder andere een digitale weegschaal, een bloeddrukmeter, een stappenteller en een app. Deze thuismeetapparatuur kan op afstand worden uitgelezen en gemonitord door de huisarts en POH.  

Alle apparaten uit de box zijn gekoppeld aan een app die de metingen in een grafiek weergeeft. Hierdoor krijgt een patiënt meer inzicht in zijn eigen metingen. ‘Deze metingen worden gemiddeld en worden één keer in de drie maanden doorgestuurd naar het elektronische patiëntendossier van de huisarts voor controle. Een patiënt ontvangt aan de hand hiervan feedback. Patiënten worden geïnstrueerd om zelf contact op te nemen met de huisarts als er een waarde te hoog is (boven de 170 mmhg) of als deze 3 keer iets verhoogd is (3 x boven de 140 mmHg). Alleen bij grote meetafwijkingen worden patiënten opgeroepen. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak naar de huisartsenpraktijk’, vertelt Wirtz.  

Inhoud van The Box

 

 

 

Aandacht blijven geven

De voorlopige resultaten van het Stevit project zijn positief. De eerste 46 patiënten zijn in zes maanden afgevallen en hebben een lagere bloeddruk. Maar het is wel van belang om mensen te blijven enthousiasmeren en betrokken te houden, vertelt Wirtz. ‘In de eerste drie maanden zijn mensen vaak heel actief, daarna neemt het af. Tijdens een van de focusgroepen kregen we terug dat men graag meer terugkoppeling wilde krijgen, onder andere met resultaten van de andere deelnemers in de groep. Zodoende zijn we gestart met een nieuwsbrief met dit soort updates. Dat heeft direct invloed op de betrokkenheid.’  

Dat geldt niet alleen voor patiënten, maar ook voor de zorgverleners. ‘Als je er geen aandacht aan geeft, dan zakt het enthousiasme weg. Je wilt dat zowel de huisartsen als POH’ers die het thuismeten introduceren als de patiënten die hier mee aan de slag gaan, gemotiveerd blijven.’ 

Iedere zes weken telefonische check-in

Hoewel er vanuit het LUMC geen behandelrelatie is met de patiënten, kunnen deelnemende patiënten wel toestemming geven om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek naar de box. Daarnaast organiseert het LUMC focusgroepen met patiënten om het gebruik van de box te evalueren. Nicoline van Hattem, werkzaam als onderzoeker in het LUMC, vertelt dat de meeste patiënten de box aan andere patiënten zouden aanraden en het hen inzicht geeft in hun eigen gezondheid en helpt bij het stellen van gezondheidsdoelen. Van Hattem: ‘We hebben aan de hand van de focusgroep wel een aantal veranderingen doorgevoerd: zo worden patiënten nu na zes weken opgebeld door de medisch studenten om te controleren of alles werkt, om te informeren of er nog vragen zijn en om terug te geven aan de praktijkhouder of de metingen goed naar de huisarts doorkomen. Hiernaast wordt er na vier maanden een feedback moment ingepland met de POH.’ 

Wie pakt de rekening op?

Hoe kijkt Wirtz terug op de afgelopen maanden? ‘Stevit is een ontzettend leerzaam project, waarin we met vallen en opstaan steeds verder komen. We zijn zeker tegen grote en kleine uitdagingen aangelopen. Bijvoorbeeld toen de app geupdate moest worden en alle data ineens niet meer doorkwam. Alle deelnemers moesten nieuwe wachtwoorden krijgen en dat leverde een enorm gedoe op.’  

 Daarnaast blijft de financiering van het project een uitdaging, vertelt Wirtz. Samen met stichting Rijncoepel, de organisatie die de financiën beheert, is er veel tijd besteed aan de begroting. ‘De begroting die je indient om de SET-subsidie goedgekeurd te krijgen verschilt soms van de begroting in de praktijk. Dat moet je niet alleen helder kunnen onderbouwen en bespreken met de RVO, maar levert binnen het project ook lastige situaties op. Van alle kosten die je maakt moet 50% eigen bijdrage zijn. Dat is een lastige constructie als je met verschillende partijen samenwerkt. Wie pakt welke kostenpost op? Dat levert veel geneuzel op.’  

Wirtz noemt een concreet voorbeeld: ‘In de begroting was een post ‘instructies geven aan patiënten opgenomen. We wilden dat dit door vrijwilligers zou worden opgepakt. Dat lukte niet, dus moesten we het toch uitbesteden aan medische studenten van het LUMC. Dit kost geld, maar wie pakt die rekening op? Je weet dat het nodig is voor het project – goede begeleiding is cruciaal – maar het zijn wel kosten die niet in de begroting staan en toch gemaakt moeten worden.’ 

Elkaar opzoeken en versterken

Het is de wens om Stevit dusdanig te borgen dat deze vorm van zorg door andere organisaties ingezet kan worden. ‘Toen wij begonnen met het project was het onontgonnen terrein. Er werd al langer onderzoek gedaan naar thuismetingen door cardiologiepatiënten vanuit het ziekenhuis, maar we moesten nog gaan uitzoeken wat het effect is van thuismetingen in de huisartsenpraktijk. We hebben ontzettend veel geleerd en willen deze kennis graag doorgeven. Idealiter kunnen we een concreet pakket opleveren waarmee je makkelijk The Box kunt implementeren. We moeten niet met z’n allen het wiel opnieuw uitvinden: laten we gebruik maken van bewezen effectieve toepassingen en kijken hoe we elkaar in samenwerkingen kunnen opzoeken en versterken.’ 

Dat is volgens Wirtz ook de kracht van het SET-up leernetwerk. ‘Problemen die bij jullie spelen zijn zelden uniek: er zijn altijd andere organisaties die eerder met dat bijltje hebben gehakt. Kijk wat je van elkaar kunt leren. Ik vind het zelf geen enkel probleem om ook de dingen die minder goed liepen te delen. In ieder innovatief project loop je tegen problemen aan, punt. Daarnaast maken we allemaal gebruik van overheidsgeld, dus laten we zorgen dat we de kennis en ervaring die we daarmee ophalen ook weer terug de maatschappij in brengen.’ 

Meer lezen?