Zorgaanbieder Gemiva-SVG Groep regio Midden-Holland werkt sinds 28 januari jongstleden samen met WeHelpen, het online platform om vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen. Gemina-SVG Groep ondersteunt kinderen en volwassenen met een handicap op alle levensterreinen. De stichting heeft zo’n 4.400 cliënten en 1.000 vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers willen ze graag vergroten door het gebruik van WeHelpen.

“Bovendien kan de taak van mantelzorgers verlicht worden door inzet van derden. Het is een goed en toegankelijk platform, waar we graag gebruik van maken.” Aldus Ruud Hogervorst van de Gemina-SVG Groep.

Op dinsdag 28 januari ondertekenden beide organisaties hiervoor een samenwerkingsovereenkomst op een druk bezochte bijeenkomst in het Centraal Bureau van de stichting aan de Bleulandweg 1a in Gouda. Op de foto ziet u Dik Hermans (WeHelpen / VitaValley) en Ben Eijsink (Gemiva-SVG Groep).

Meer informatie over de samenwerking leest u op de website van Gemiva-SVG Groep.