Op donderdagmiddag 23 maart vond bij VitaValley de startbijeenkomst plaats van het nieuwe Vitaal Thuis programma Hospital@Home. Het doel: samen met alle veldpartijen de aanpak bepalen voor het Hospital@Home programma om de vrijblijvendheid en versnippering voorbij te komen. De coalitie zet zich in voor veilige, betrouwbare, bruikbare én betaalbare Hospital@Home e-health toepassingen, zoals zorg-op-afstand, telemonitoring, smart sensoring en thuisbehandeling. Met de ruim 90 aanwezigen vanuit een breed veld van stakeholders hebben we hiertoe de eerste stappen gezet.

Terugblik programma

Het programma bestond uit verschillende plenaire presentaties. Van voorbeelden uit de praktijk tot het benodigde leiderschap op bestuursniveau. Tevens zijn de aanwezigen in groepjes aan de slag gegaan om de doelstellingen en belangrijkste pijlers van het programma te benoemen. Een terugblik op de presentaties en uitkomsten van de middag laat zich het makkelijkst samenvatten in onderstaand visuele verslag, gemaakt door visual storyteller Annabella Meijer:

Opbrengst

Op basis van de verzamelde input zien de pijlers van het programma er in grote lijnen als volgt uit;

Samen doen

✓ Leren van bestaande goede voorbeelden
✓ Goede nieuwe voorbeelden maken, etaleren en deze als norm stellen
✓ Samenwerking aan implementatie in regio’s
✓ Op basis van gezamenlijke vastgestelde randvoorwaarden
✓ Think big, start small, act fast
✓ Focus: Laaghangend fruit én hard te kraken noten!

Standaardiseren

✓ Elementen, methodieken en technologie standaardiseren van best practices
✓ Uniformering van authenticatie en identificatie
✓ Generieke infrastructuur met open koppelvlakken
✓ Let op privacy vraagstuk

Financiering

✓ Maatschappelijke kosten baten analyse als uitgangspunt
✓ Duurzaam bekostiging passend binnen huidige regelgeving
✓ Zinnige zorg: reductie overbehandeling, reductie onder-behandeling, betere coördinatie

Patient Included Aanpak

✓ Stel de patiënt in staat om zelf regie te kunnen voeren
✓ Zorg voor borging ‘patient included’-aanpak
✓ Aandacht voor nieuwe rollen voor patiënt en zorgverleners

Aanhaken bij bestaande initiatieven

✓ MedMij, VIPP, Zelfzorg Ondersteund!, Registratie aan de bron, Beter Dichtbij, e-community

Delen

✓ Delen van kennis, methodieken, geleerde lessen, toepassingen
✓ Governance en leiderschap: visie, vertrouwen en verbinden

Vervolgstappen en tijdslijn

Het Hospital@Home programma gaat nu echt van start! Naar aanleiding van deze bijeenkomst en vele gesprekken die wij in de afgelopen weken hebben gevoerd, stellen wij in de komende twee weken het programmaplan voor het Hospital@Home programma op. U ontvangt dit programmaplan half april.
Dit programmaplan omvat;

  • de doelstellingen en deliverables voor de periode 2017 – 2018,
  • de organisatie waarin we als coalitie samenwerken en
  • de planning en begroting.

Graag vragen we uw commitment voor participatie aan de coalitie. Dit betekent dat wij van uw organisatie een in cash en in kind bijdrage vragen. Hiermee bent u in staat om sneller en effectiever Hospital@Home toepassingen te implementeren en op te schalen. U draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisdeling, waarmee we met elkaar maximale maatschappelijke impact realiseren.

Vragen?

Heeft u op dit moment nog vragen over het Hospital@Home programma? Neem dan contact op met Pasquelle van Ruiten (pvanruiten@vitalinnovators.nl of via 06 – 57 11 93 73).