Het ondersteunen van mantelzorgers. Het stimuleren van vrijwillige hulp. Het zoeken naar manieren om formele en informele zorg te verbinden. Informele zorg wordt in de nabije jaren steeds belangrijker. In het kader daarvan organiseren VitaValley, Bureauvijftig en Vital Innovators op 25 maart a.s. het seminar ‘Handen uit de mouwen’.

Lessons learned
De afgelopen vier jaar hebben VitaValley en Bureauvijftig hard gewerkt aan de totstandkoming van een digitaal platform voor het ondersteunen van mantelzorgers en het organiseren van de hulp rondom onze naasten. Denk onder andere aan rondetafelgesprekken, de lancering van Helpjemee.nl en de diverse pilots.

WeHelpen
In 2012 zijn Helpjemee.nl en Caire.nu gefuseerd tot de coöperatie WeHelpen. Hiermee hebben we een grote stap gezet om in de (nabije) toekomst nog beter de grote zorgvraagstukken het hoofd te kunnen bieden. De komende jaren willen we het platform verder uitbreiden en de verspreiding en gebruik ervan bewerkstelligen.

Seminar ‘Handen uit de mouwen’
Op 25 maart a.s. organiseren VitaValley, Bureauvijftig en Vital Innovators het seminar ‘Handen uit de mouwen’. We willen de krachten verder bundelen om samen te zoeken naar nieuwe wegen voor de ontwikkeling van informele zorg.

We blikken dan terug op 4 jaar handen uit de mouwen in de mantelzorg en de lessen die we daar leerden. Daarnaast laten we met gepaste trots zien wat de landelijke coöperatie WeHelpen, waar zowel Bureauvijftig als VitaValley founder van zijn, te bieden heeft en wat de plannen zijn voor de komende tijd. Tot slot kijken we graag samen met de aanwezigen naar mogelijkheden om uitdagingen in de informele zorg aan te pakken.

Genodigden: VitaValley partners, gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en andere instanties die zich samen inspannen om impact te realiseren.

Informatie: Veronique van der Linden (vvdlinden@vitavalley.nl).