Op 13 mei jl. hebben Toon Hermsen, oprichter en voorzitter van Stichting Hart in Actie, en Maarten Verkerk, bestuurder VitaValley, een intentieverklaring ondertekend voor samenwerking. Zowel Hart in Actie als VitaValley onderkennen het belang van sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde levensstijl. Beide organisaties willen zich inspannen om voor mensen met chronische beperkingen concrete oplossingen op dit gebied te realiseren. Ze gaan dit doen door kennis te delen, netwerken te versterken, gezond gedrag te bevorderen en innovaties te stimuleren.

Toon Hermsen: “Om de stap tussen zorg en sport te verkleinen zijn Stichting Hart in Actie en VitaValley een samenwerking aangegaan.”

Maarten Verkerk: “Bewegen is van levensbelang. Graag ondersteunen we dit mooie initiatief van Hart in Actie”.

Hart in Actie
Stichting Hart in Actie wil mensen met een chronische beperking of aandoening op basis van hun eigen behoeften en mogelijkheden stimuleren om te (blijven) sporten en bewegen. Hierdoor kan de kwaliteit van leven voor deze groep mensen worden verbeterd en raken ze niet in een isolement. Ze doet dit samen met partners in de sport, zorg, onderwijs, revalidatie en overheid.  Ondanks de toename van beweegprogramma’s voor mensen met een beperking is het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor deze doelgroep nog lang niet genoeg. Stichting Hart in Actie brengt in kaart waar behoefte aan is.

VitaValley
VitaValley is een innovatienetwerk in de zorg. Haar missie is het ontwikkelen van een open en onafhankelijk netwerk voor het initiëren, ontwerpen, implementeren en vermarkten van duurzame innovaties in de gezondheidszorg. Ze richt zich vooral op het bepalen van de maatschappelijke impact, het ontwikkelen van businesscases en het vormen van coalities voor het ontwerpen en implementeren van innovaties.
VitaValley opereert in een breder ‘zorginnovatie ecosysteem’ met partners als Noaber Foundation (impact investing) en Vital Innovators (advies en implementatie).