Het ontbreken van een volledige infrastructuur was één van de drijfveren van zestien partijen  om in 2018 de Health Deal ‘Stimulering gezondheid voor persoonlijke preventie via e-Health’ te starten. Het doel is om implementatieroutes te vinden waardoor alle Nederlanders van e-health voor persoonlijke preventie gebruik kunnen maken in 2021. In 2018 hebben de aangesloten partijen tien routes geïdentificeerd waarlangs dit mogelijk is én de knelpunten, oplossingen en oplossers in kaart gebracht. In de Health Deal worden de routes inmiddels in praktijk gebracht om te testen of we inderdaad een volledige infrastructuur kunnen bereiken.

 


Figuur 1: De geambieerde routes van de Health Deal

Wat gaan we doen?

De Health Deal kent een ambitieus programma. De groene routes in Figuur 1 volgen we op resultaten. We ondersteunen bedrijven in het inzetten van e-health voor persoonlijke preventie. De oranje routes bestaan vooral uit overleg, dat we initiëren. In de blauwe routes gaan landelijke en stedelijke partijen samen pilots ontwikkelen en uitvoeren. Naast het inbrengen van interventies op wijkniveau bevatten deze pilots ook social return on investment-analyses, effectstudies en advisering voor het bereiken van achterstandsgroepen. Alle betrokkenen zullen hun kennis delen in een landelijke community of practice. We hebben ‘the whole systeem in the room’ waarbij individuele partijen zich realiseren dat zij allen onderdeel zijn van de oplossing: een infrastructuur voor e-health voor persoonlijke preventie, voor alle Nederlanders.

Download hier het volledige verslag.